Kategorie
artykuly Inne produkty Microsoft Polecane Produkty INLOGICA

Raporty dla Azure Devops i dodatku 7 pace Time tracker – Power BI

Czym jest Microsoft Power Bi

Więcej informacji o aplikacji tutaj: https://inlogica.com/microsoft/microsoft-power-bi/

Przykład zastosowania aplikacji Power BI u Naszego Klienta

Organizacja klienta intensywnie korzysta z metodologii Scrum i narzędzia Azure DevOps wraz z dodatkiem 7pace Timetracker.

Klient zgłosił zapotrzebowanie automatycznego raportowania godzin przepracowanych na rzecz odbiorców własnych usług oraz wewnętrznego nadzorowania zadań.  Naturalnym wyborem okazał się Microsoft PowerBI. W bardzo krótkim czasie nasz klient uzyskał w pełni zadowalający go efekt w postaci elastycznego ekranu z raportami.

Niezwykle proste stało się rozdzielanie zadań oraz zarządzanie czasem.

Podgląd raportu Power Bi

Kolejną wartością dodaną było stworzenie mechanizmu automatycznego raportowania godzin dla klientów. W tym przypadku wystarczyło skorzystać z narzędzia PowerBI Report Builder i funkcji Subskrypcja poczty e-mail z usługi PowerBI.

Klienci na bieżąco otrzymywali raporty zawierające informacje jakie działania zostały podjęte i ile czasu to zajęło. Przełożyło się również na łatwiejsze fakturowanie za wykonane usługi.

Podsumowanie

Raportowanie z użyciem narzędzia PowerBI ocenione zostało przez użytkowników jako najlepszy produkt na rynku. Jest konkurencyjny zarówno pod względem wizualnym jak i łatwym sposobem użytkowania.

Podgląd raportu Power BI
Inlogica Logo
Dlaczego my?

Poznaj nasz zespół doświadczonych specjalistów od wdrożeń systemów ERP Microsoft Dynamics ✔

Kategorie
artykuly Inne produkty Microsoft Polecane Produkty INLOGICA

Rezerwacje pokoju do spotkań – Power Apps

Czym jest Microsoft Power Apps

Więcej informacji o aplikacji tutaj: https://inlogica.com/microsoft/microsoft-power-apps/

Przykład zastosowania aplikacji Power Apps

Opis aplikacji

Aplikacja ma na celu rezerwacje pokoju do spotkań za pomocą kilku kliknięć.

Źródło danych

Źródłem danych aplikacji jest Office 365 Outlook i Użytkownicy usługi Office 365

Wygląd aplikacji

Rozmieszczenie elementów oraz kolory mogą być w pełni konfigurowane według potrzeb użytkowników. Można użyć gotowych szablonów lub nadawać własne style.

Główny panel aplikacji
Główny panel aplikacji

Użytkownik ma możliwość wybrania edytowania istniejącego spotkania lub założenie nowego.

Podgląd kalendarza spotkań
Podgląd kalendarza spotkań

W aplikacji znajduje się kalendarz po rozwinięciu listy po lewej stronie, możemy wybrać datę spotkania, które chcemy modyfikować.

Wybieranie dany spotkania
Wybieranie daty spotkania
Podgląd utworzonego spotkania
Podgląd utworzonego spotkania

Po wybraniu daty wyświetlą się zaplanowane spotkania w tym dniu.

Edycja spotkania
Edycja spotkania

Gdy wybierzemy spotkanie, które nas interesuje możemy edytować jego datę, godzinę i miejsce.

Podgląd edytowanego spotkania
Podgląd edytowanego spotkania

Po kliknięciu przycisku pod wybraną lokalizacją spotkanie się edytuje.

Informacja o utworzeniu spotkania
Informacja o utworzeniu spotkania
Podląg spotkania
Informacja o utworzeniu spotkania

Dla opcji utworzenia nowego spotkania postępujemy w analogiczny sposób.

Podsumowanie

Ta zaprezentowana aplikacja to jedynie wierzchołek góry lodowej możliwości oferowanych przez Microsoft Power Apps. Wariantów jest wiele, a wygląd i funkcjonalność naszych aplikacji zależy głównie od celów i wymagań, jakie postawimy sobie przed ich stworzeniem.

Autor tekstu: Kacper Woźniak

Inlogica Logo
Dlaczego my?

Poznaj nasz zespół doświadczonych specjalistów od wdrożeń systemów ERP Microsoft Dynamics ✔

Kategorie
artykuly Inne produkty Microsoft Polecane Produkty INLOGICA

Automatyczny import danych z Excela – Power Apps

Czym jest Microsoft Power Apps

Więcej informacji o aplikacji tutaj: https://inlogica.com/microsoft/microsoft-power-apps/

Zastosowanie Power Apps w imporcie danych z Excela - przykład

Opis aplikacji

Aplikacja ma na celu automatyczny import danych z Excela oraz zaprezentowanie ich użytkownikowi w formie łatwej do odczytania.

Źródło danych

Źródłem danych aplikacji jest arkusz Excel, który jest przechowywany w chmurze Microsoft OneDrive. Przykładowe dane prezentujące statystyki pozycjonowania strony internetowej – SEO:

Tabela Excel z danymi
Tabela z danymi w Excel

Wprowadzone dane do arkusza są automatycznie pobierane przez aplikację Power Apps. Dane w arkuszu muszą być przechowywane w formie tabeli.

Wygląd aplikacji

Rozmieszczenie elementów oraz kolory mogą być w pełni konfigurowane według potrzeb użytkowników. Można użyć gotowych szablonów lub nadawać własne style.

Wygląd aplikacji Power Apps
Podgląd danych oraz wybór zakresu

Użytkownik wybiera zakres dat, z którego mają zostać wyświetlone dane. Wyświetlą się tylko te, które znajdują się w arkuszu.

Przyciski nawigacyjne

W aplikacji znajdują się przyciski pozwalające użytkownikowi przełączać się między widokami zawierającymi wykresy poszczególnych danych.

Wykres w Power Apps
Wykres na podstawie danych

Powyższy widok prezentuje wykres danych we wskazanym roku z podziałem na miesiące.

Podsumowanie

Przedstawiona aplikacja to tylko namiastka rozwiązań, które oferuje Microsoft Power Apps. Możliwości są nieskończone. To w jaki sposób będą się prezentować nasze aplikacje zależy przede wszystkim od celów, wymagań, które sobie postawimy.

Autor tekstu: Maksymilian Śniegocki

https://www.linkedin.com/in/maksymilian-sniegocki/

Inlogica Logo
Dlaczego my?

Poznaj nasz zespół doświadczonych specjalistów od wdrożeń systemów ERP Microsoft Dynamics ✔

Kategorie
artykuly Business Central Polecane Produkty INLOGICA

Faktury automatyzowane w Business Central – przykład zastosowania

Czym jest Business Central

Więcej informacji o systemie znajdziesz tutaj: https://inlogica.com/microsoft/microsoft-dynamics-business-central/

Automatyczne wprowadzanie,wczytywanie i wystawianie faktur - jak wygląda w praktyce?

Dynamics 365 Business Central w standardzie posiada funkcję dodawania cenników dla poszczególnych klientów i dla danego zapasu.

Umożliwia również generowania cyklicznych faktur sprzedaży.

Jednak w szczególnych przypadkach, np. gdy ceny sprzedaży zależą od dodatkowych składników takich jak: sumowanie składowych cen, kursy walut lub od ilości dni w miesiącu, standardowe rozwiązania nie są wystarczające. W takich wypadkach wyliczenia cen odbywały się poza systemem.

Firma naszego klienta pomyślnie wykorzystuje system Business Central w codziennej pracy, zdecydowaliśmy się więc uzupełnić standardową funkcjonalność o rozszerzenie.

Przygotowany przez nas dodatek pozwala na import danych z przygotowanego arkusza Excel i przekształcenie ich w gotowe wiersze faktur. Zaimportowane dane można swobodnie przeglądać, a przy użyciu funkcji stwórz faktury są one przetwarzane na faktury sprzedaży do zaksięgowania wraz z uzupełnionymi danymi nagłówkowymi z kartoteki nabywcy.

Podsumowanie

Wystawianie faktur stało się szybsze i bardzie precyzyjne. Klient jest spokojny o to, że kwoty umieszczone w dokumentach są prawidłowe.

Autor tekstu: Ewelina Zasada

Kategorie
artykuly Business Central Polecane Produkty INLOGICA

Microsoft Dynamics Business Central wzorcowy harmonogram wdrożenia w obszarze finansowo-księgowym

Microsoft Dynamics Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV) to element platformy Microsoft Dynamics 365. Jest to system klasy ERP kierowany do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dostępny w 2 podstawowych wariantach: Microsoft Dynamics Business Central Essentials (moduły: finanse, sprzedaż, zakupy, magazyn, CRM, zasoby ludzkie, zarządzanie projektami) oraz Microsoft Dynamics Business Central Premium (funkcjonalności Microsoft Dynamics Business Central Essentials + produkcja i serwis).

Inlogica Separator

Jako część platformy Microsoft Dynamics 365 stanowi doskonałą bazę do rozwoju zaplecza technologicznego organizacji w oparciu o pozostałe zintegrowane z nim rozwiązania przygotowane przez Microsoft.

Inlogica Separator

Umożliwia wgląd we wszystkie najistotniejsze procesy zachodzące w ramach organizacji i pozwala na ich bieżącą analizę i korektę uzależnioną od zmieniających się uwarunkowań. Dzięki automatyzacji procesów decyzyjnych przyczynia się do ograniczenia kosztów i optymalnego wykorzystania zasobów.

Inlogica Separator

Microsoft dąży do unifikacji wszystkich narządzi biznesowych w ramach jednej platformy Dynamics 365 i to od indywidualnych preferencji użytkowników końcowych zależy, które z nich są optymalne w ich codzienne pracy. Z uwagi na nasze doświadczenia proponujemy Klientom rozpoczęcie budowy tego ekosystemu od strony finansowo – księgowej w ramach systemu ERP Microsoft Dynamics Business Central (ostatecznie wszystko w biznesie zaczyna się i kończy na pieniądzach).

Inlogica Separator

Więcej informacji o metodyce, którą zastosowaliśmy można znaleźć tutaj:

Telegraficzny skrót

Zainteresował Cię ten artykuł? Nie możesz doczekać się kolejnych części? Kliknij tutaj aby zobaczyć cały materiał

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Zatory płatnicze dla Microsoft Dynamics AX/365

Monitoruj na bieżąco zatory płatnicze. Dbaj o wizerunek swojej firmy jako płatnika.

Walka z zatorami płatniczymi i kłopotami z płynnością finansową w biznesie trwa. Ministerstwo rozwoju wprowadziło zmiany w sprawozdaniach o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych począwszy od sprawozdań za rok 2022.

Jakie są główne zmiany w sprawozdaniu o zatorach płatniczych?

Poza zmianą samego terminu na złożenie sprawozdania wyklucza się z niego transakcje realizowane w ramach grupy kapitałowej oraz transakcje z publicznymi podmiotami leczniczymi. Poza tym nie uwzględnia się również świadczeń przedawnionych.

W przypadku raportowania informacji o świadczeniach spełnionych i otrzymanych (czyli należnościach i zobowiązaniach zapłaconych) podaje się tylko ich wartości bez rozróżnienia na przedziały czasowe.

Świadczenia pieniężne niespełnione i nieotrzymane w terminie (czyli zaległości zarówno nasze wobec kontrahentów, jak i kontrahentów wobec nas) wykazuje się jak dotąd z podziałem na okresy przekroczenia terminu zapłaty. Zmianie jednak uległy ich wartości. Aktualnie obowiązują przedziały: do 5 dni, 6 do 30 dni, 31 do 60 dni, 61 do 120 dni oraz powyżej 120 dni.

Wartość transakcji w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu płatności na konto.

Do kiedy sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty za rok 2022?

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w tym roku składa się do 2 maja 2023.

Jednak samo złożenie i analizowanie post factum danych do Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty to przysłowiowa musztarda po obiedzie.

Wyzwaniem dla biznesu jest zapobieganie samemu powstawaniu zatorów płatniczych. Po to, by uchronić się przed ewentualną (nie zawsze przecież zamierzoną) niesolidnością swoich kontrahentów, własnymi opóźnieniami, które mogą skutkować generowaniem zatorów, a w konsekwencji karami ze strony UOKiK oraz nadszarpnięciem swojego wizerunku na rynku jako płatnika. Dane ze sprawozdań składanych ministrowi odpowiedzialnemu za sprawy gospodarcze są przecież publiczne dostępne.

Kontrola zatorów płatniczych – wyzwanie nie tylko dla dużych firm.

Największych przedsiębiorców przymuszają do kontroli zatorów przepisy. Jednak wiedza o rzetelności płatniczej partnerów, z którymi nawiązuje się relacje biznesowe jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Każda organizacja działająca na rynku powinna na bieżąco: monitorować własne praktyki płatnicze oraz monitorować opóźnienia w płatnościach od swoich Klientów.

Tym bardziej, że wraz z wprowadzonymi ostatnio zmianami w sprawozdaniach, zdecydowanie obniżono wartość „dozwolonego” limitu zobowiązań przeterminowanych.

Nadmierne opóźnianie w transakcjach handlowych. Jaki jest aktualny limit?

Nadmierne opóźnianie według najnowszej definicji to sytuacja, gdy suma wymagalnych nierozliczonych transakcji oraz transakcji rozliczonych po terminie w okresie 3 kolejnych miesięcy wynosi co najmniej 2 mln. zł.

Przekroczenie tego limitu wiąże się z karami. Aczkolwiek nie jest to sytuacja bez wyjścia. Istotne jest monitorowanie na bieżąco skali opóźnień.

Jak uchronić się przed karami za opóźnienia w płatnościach?

Jak pokazuje praktyka UOKiK może odstąpić od ukarania w przypadku wystąpienia okoliczności łagodzących. Na przykład wtedy, gdy dłużnik sam padł ofiarą zatorów.

Jeżeli w kontrolowanym okresie suma świadczeń pieniężnych nieotrzymanych lub otrzymanych przez firmę po terminie była wyższa niż wygenerowane przez nią samą zatory płatnicze, kar nie będzie. Zdecydowanie warto te wartości na bieżąco kontrolować.

Sprawdź nasz produkt: https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/zatory-platnicze/

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Odpuszczenie dokumentacji – Błąd 7 – Wdrożenia ERP D365

7
Odpuszczenie dokumentacji

Często, niezależnie od branży czy projektu, słyszy się pytanie: “czy masz to na mailu?”

I nie ma się co dziwić. Jest to niezwykle ważny aspekt w każdej pracy, w której zdani jesteśmy na decyzje innych ludzi, a zwłaszcza gdy w rachubę wchodzą pieniądze i nakład czasu pracy całych zespołów specjalistów.

Inlogica Separator

Zazwyczaj przeszkodą w spisywaniu ustaleń po spotkaniach biznesowych, roboczych, podsumowujących jest po prostu brak czasu. Górę biorą ustalenia “na słowo”. Wzajemne zaufanie to podstawa, ale są aspekty, w których należy działać zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania na drodze. Lepiej być mądrym przed ewentualną szkodą i dokumentować wszelkie ustalenia dotyczące projektu.

Unikniemy w ten sposób szeregu nieporozumień, a prace pójdą zgodnie z wcześniejszym zapisem. Każdorazowo możemy oczywiście zmienić zapis czy zaktualizować status czy zakres zadań.

Znamy niepisaną zasadę, że ważniejszy jest działający system, niż szczegółowa dokumentacja, to jednak wolimy nie ryzykować ustaleń “na twarz”.

Dążmy do zdefiniowania kryteriów akceptacyjnych zadania, czy choćby ustalenia definicji zakończenia zadania.

W przeciwnym razie, może dojść do sytuacji, że otrzymamy coś, czego już nie potrzebujemy lub czego w ogóle nie zamawialiśmy lub nie dostaniemy tego, co chcieliśmy.

Sprawnie realizowane wdrożenie cechuje się elastycznością projektową. Istotne jest jednak, aby w umowie lub innym dokumencie projektowym zapisać wspólne zrozumienie celu i zakresu wdrożenia. A tzw. ustalenia „na słowo” lepiej udokumentować w formie podsumowania w mailu, czy też innym ustalonym narzędziu komunikacyjnym. Pozwoli to zaoszczędzić czas, a w efekcie pieniądze.

Inlogica Separator

Zasłanianie się brakiem czasu na napisanie krótkiego maila podsumowującego jest niezrozumiałe, bo w praktyce często nie zajmuje to dłużej niż kwadrans i kosztuje tyle co nic (chociaż de facto kosztuje – i musi być częścią rejestrowanych nakładów pracy w projekcie).

Dzięki dokumentacji, w przypadku nieporozumienia, błędu czy zwyczajnego „zawalenia sprawy” w trakcie realizacji, mamy spisane założenia. W przypadku kwestii spornych, zarówno po stronie Klienta, jak i zespołu wdrożeniowego, będzie do czego się odnieść. Zdrowy rozsądek w takiej sytuacji często pozwala uniknąć nerwów i rosnących kosztów po obu stronach. Warto mieć wszystko “czarno na białym”.

Najlepsze rady

To już ostatnia publikacja. Jeśli chcesz pobrać je wszystkie w formie darmowego ebooka, kliknij ten link:

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Przeszacowany budżet – Błąd 6 – Wdrożenia ERP D365

6
Przeszacowany budżet

W tym miejscu znów warto przywołać ramowy harmonogram. Skosztorysowanie wdrożenia to jedno z podstawowych działań, jakie trzeba wykonać zanim rozpocznie się jakiekolwiek prace.

Inlogica Separator

Na początku trzeba zweryfikować potrzebę danego rozwiązania w firmie. Czy na pewno jest ono niezbędne, czy jest budżet na wdrożenie rozwiązania klasy ERP w organizacji. Jest to niezwykle ważne nie tylko dla rozpoczęcia praca, ale i powodzenia całej realizacji.

Budżety i kosztorysy mają to do siebie, że często nie chcą się na końcowym etapie “spiąć”. Zawsze są nieprzewidziane wydatki, które nie zostały ujęte w tabelkach. I trudno się dziwić – dlatego są nieprzewidywalne. Stąd potrzeba założenia budżetu “na górkę”.

Z naszych doświadczeń wynika, że bufor powinien wynosić 10 – 20% wartości pierwotnych założeń.

Dlatego trzeba wszystko i dokładnie skalkulować, a później jeszcze raz przeskalować do potrzeb danej firmy/zakładu/przedsiębiorstwa.

Warto zadać sobie fundamentalne pytanie: czy nas na to stać, czy ta inwestycja przyniesie nam zakładane korzyści (nie tylko czysto finansowe).

Jak to mówią: budżet nie jest z gumy, a nerwy nie są ze stali.

Najlepsze rady

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać? Zapoznaj się z całością materiału już teraz:

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Zachwiane zaufanie – Błąd 5 – Wdrożenia ERP D365

5
Zachwiane zaufanie

Każda współpraca opiera się na relacjach. Często różnego typu: biznesowych, partnerskich, kurtuazyjnych, towarzyskich, koleżeńskich. Bywa, że w grę wchodzi jedna z przywołanych, a zdarza się, że wszystkie razem.

Tak, czy inaczej podstawą owocnej współpracy na linii Klient-firma wdrożeniowa są “dobre relacje”. Oczekiwana jest “chemia”, idealnie kiedy “coś zaiskrzy” między Klientem a wykonawcą. Bo gdy dobrze się współpracuje, wypracowywane są najlepsze efekty. To truizm – fakt. Ale ciągle się sprawdza.

Na dobrych relacjach buduje się nie tylko zaufanie, ale także wzajemny szacunek.

Inlogica Separator

Poszanowanie swojej i cudzej pracy pozwala uniknąć niezrozumienia. A jeśli towarzyszy temu elementarna wiedza o zakresie pracy programisty, wówczas praca “idzie jak po maśle”. Wtedy nie usłyszymy komentarzy typu: „dołożenie jednej kolumny do tabeli przecież nie może zająć dobremu programiście więcej niż 15 minut” itp., itd.

Inlogica Separator

W budowaniu przyjaznych relacji pomagają sprawdzone i dobre praktyki w komunikacji:

  • zawsze warto mówić jasno i wprost
  • nie warto “owijać w bawełnę”, nie ma sensu rozmywać przekazu
  • wskazane jest docenianie pracy całego zespołu
  • koniecznie należy dotrzymywać danych obietnic
  • a przede wszystkim, szanować wzajemnie poświęcony czas i wykonywaną pracę.

Dwie strony muszą darzyć się zaufaniem. Może nie bezgranicznym, ale na przyzwoitym poziomie.

Zarówno Klient, jak i wykonawca wdrożenia znają się na swojej pracy, wykonują ją profesjonalnie, wystarczy więc pozwolić specjalistom spokojnie pracować, i czasem po prostu starać się nie przeszkadzać. Każdy etap, który skończą, z pewnością omówią z Klientem, tj. z osobami do tego wyznaczonymi.

Inlogica Separator

Partnerska relacja pozwala na swobodną i klarowną komunikację statusu prac. Brak porozumienia i zrozumienia wpływa na czas realizacji, pogarsza przyjazną atmosferę współpracy.

Inlogica Separator

Nie da się wdrożyć, zaprogramować – szczególnie przy tak złożonym systemie – czegokolwiek w przysłowiowe 15 minut. Na pracę składają się różne działania. Oprócz czystego programowania dochodzą godziny testów, konsultacji, dokumentacji…

W pracy zespołów/firm wdrożeniowych bardziej liczą się ludzie i relacje/interakcje, niż procesy i systemy. Dzieje się tak, ponieważ procesy i systemy wdrażają ludzie z obu stron biznesu.

Jeśli nie będzie między nimi porozumienia, mogą pojawiać się problemy podczas wdrażania.

Współpraca zawsze zaczynam się od wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Najlepsze rady

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać? Zapoznaj się z całością materiału już teraz:

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Samowolna decyzyjność – Błąd 4 – Wdrożenia ERP D365

4
Samowolna decyzyjność

Echo tego “błędu” pojawiło się już w punktach powyżej. I podobnie jak we wcześniejszych opisach, warto przywołać to, co jest podstawą każdego wdrożenia, czyli ramowy harmonogram.

Inlogica Separator

Gdy planujemy funkcjonalności, które chcemy wdrożyć, musimy określić je wspólnie z przedstawicielami wszystkich działów mających styczność i pracujących z danym narzędziem.

Najlepiej, jeśli w tej “burzy mózgów” wezmą udział kierownicy zespołów/działów. Jednak zanim do tego dojdzie, kierownicy powinni znać potencjalne oczekiwania i ewentualne problemy “swoich ludzi”.

Zanim wezmą udział we wspomnianej burzy mózgów, dobrze żeby wiedzieli, jak mogą usprawnić pracę w swoich zespołach i co powinni uzyskać na końcu.

Taka “ścieżka komunikacji wewnętrznej” ważna jest także z innego powodu. Chodzi o to, żeby każdy w zespole miał taki sam stan wiedzy na temat wdrożenia.

Kierownik zespołu przekazuje wszystkim pozostałym kluczowe ustalenia. Aby nie było niekomfortowej sytuacji, polegającej na podjęciu przez kogoś samowolnej decyzji, o której nikt inny nie będzie wiedział. Skutkiem takiego działania mogą być komplikacje we wdrożeniu lub/i dodatkowe niepotrzebne koszty, a czasem nerwowe ruchy, czy wręcz przykre konsekwencje.

Wewnętrzny obieg informacji pozwala utrzymać przebieg wdrożenia zgodnie z założonym harmonogramem bez nieprzewidzianych odchyleń.

Najlepsze rady

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać? Zapoznaj się z całością materiału już teraz: