Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Zatory płatnicze dla Microsoft Dynamics AX/365

Monitoruj na bieżąco zatory płatnicze. Dbaj o wizerunek swojej firmy jako płatnika.

Walka z zatorami płatniczymi i kłopotami z płynnością finansową w biznesie trwa. Ministerstwo rozwoju wprowadziło zmiany w sprawozdaniach o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych począwszy od sprawozdań za rok 2022.

Jakie są główne zmiany w sprawozdaniu o zatorach płatniczych?

Poza zmianą samego terminu na złożenie sprawozdania wyklucza się z niego transakcje realizowane w ramach grupy kapitałowej oraz transakcje z publicznymi podmiotami leczniczymi. Poza tym nie uwzględnia się również świadczeń przedawnionych.

W przypadku raportowania informacji o świadczeniach spełnionych i otrzymanych (czyli należnościach i zobowiązaniach zapłaconych) podaje się tylko ich wartości bez rozróżnienia na przedziały czasowe.

Świadczenia pieniężne niespełnione i nieotrzymane w terminie (czyli zaległości zarówno nasze wobec kontrahentów, jak i kontrahentów wobec nas) wykazuje się jak dotąd z podziałem na okresy przekroczenia terminu zapłaty. Zmianie jednak uległy ich wartości. Aktualnie obowiązują przedziały: do 5 dni, 6 do 30 dni, 31 do 60 dni, 61 do 120 dni oraz powyżej 120 dni.

Wartość transakcji w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu płatności na konto.

Do kiedy sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty za rok 2022?

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w tym roku składa się do 2 maja 2023.

Jednak samo złożenie i analizowanie post factum danych do Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty to przysłowiowa musztarda po obiedzie.

Wyzwaniem dla biznesu jest zapobieganie samemu powstawaniu zatorów płatniczych. Po to, by uchronić się przed ewentualną (nie zawsze przecież zamierzoną) niesolidnością swoich kontrahentów, własnymi opóźnieniami, które mogą skutkować generowaniem zatorów, a w konsekwencji karami ze strony UOKiK oraz nadszarpnięciem swojego wizerunku na rynku jako płatnika. Dane ze sprawozdań składanych ministrowi odpowiedzialnemu za sprawy gospodarcze są przecież publiczne dostępne.

Kontrola zatorów płatniczych – wyzwanie nie tylko dla dużych firm.

Największych przedsiębiorców przymuszają do kontroli zatorów przepisy. Jednak wiedza o rzetelności płatniczej partnerów, z którymi nawiązuje się relacje biznesowe jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Każda organizacja działająca na rynku powinna na bieżąco: monitorować własne praktyki płatnicze oraz monitorować opóźnienia w płatnościach od swoich Klientów.

Tym bardziej, że wraz z wprowadzonymi ostatnio zmianami w sprawozdaniach, zdecydowanie obniżono wartość „dozwolonego” limitu zobowiązań przeterminowanych.

Nadmierne opóźnianie w transakcjach handlowych. Jaki jest aktualny limit?

Nadmierne opóźnianie według najnowszej definicji to sytuacja, gdy suma wymagalnych nierozliczonych transakcji oraz transakcji rozliczonych po terminie w okresie 3 kolejnych miesięcy wynosi co najmniej 2 mln. zł.

Przekroczenie tego limitu wiąże się z karami. Aczkolwiek nie jest to sytuacja bez wyjścia. Istotne jest monitorowanie na bieżąco skali opóźnień.

Jak uchronić się przed karami za opóźnienia w płatnościach?

Jak pokazuje praktyka UOKiK może odstąpić od ukarania w przypadku wystąpienia okoliczności łagodzących. Na przykład wtedy, gdy dłużnik sam padł ofiarą zatorów.

Jeżeli w kontrolowanym okresie suma świadczeń pieniężnych nieotrzymanych lub otrzymanych przez firmę po terminie była wyższa niż wygenerowane przez nią samą zatory płatnicze, kar nie będzie. Zdecydowanie warto te wartości na bieżąco kontrolować.

Sprawdź nasz produkt: https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/zatory-platnicze/

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Odpuszczenie dokumentacji – Błąd 7 – Wdrożenia ERP D365

7
Odpuszczenie dokumentacji

Często, niezależnie od branży czy projektu, słyszy się pytanie: “czy masz to na mailu?”

I nie ma się co dziwić. Jest to niezwykle ważny aspekt w każdej pracy, w której zdani jesteśmy na decyzje innych ludzi, a zwłaszcza gdy w rachubę wchodzą pieniądze i nakład czasu pracy całych zespołów specjalistów.

Inlogica Separator

Zazwyczaj przeszkodą w spisywaniu ustaleń po spotkaniach biznesowych, roboczych, podsumowujących jest po prostu brak czasu. Górę biorą ustalenia “na słowo”. Wzajemne zaufanie to podstawa, ale są aspekty, w których należy działać zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania na drodze. Lepiej być mądrym przed ewentualną szkodą i dokumentować wszelkie ustalenia dotyczące projektu.

Unikniemy w ten sposób szeregu nieporozumień, a prace pójdą zgodnie z wcześniejszym zapisem. Każdorazowo możemy oczywiście zmienić zapis czy zaktualizować status czy zakres zadań.

Znamy niepisaną zasadę, że ważniejszy jest działający system, niż szczegółowa dokumentacja, to jednak wolimy nie ryzykować ustaleń “na twarz”.

Dążmy do zdefiniowania kryteriów akceptacyjnych zadania, czy choćby ustalenia definicji zakończenia zadania.

W przeciwnym razie, może dojść do sytuacji, że otrzymamy coś, czego już nie potrzebujemy lub czego w ogóle nie zamawialiśmy lub nie dostaniemy tego, co chcieliśmy.

Sprawnie realizowane wdrożenie cechuje się elastycznością projektową. Istotne jest jednak, aby w umowie lub innym dokumencie projektowym zapisać wspólne zrozumienie celu i zakresu wdrożenia. A tzw. ustalenia „na słowo” lepiej udokumentować w formie podsumowania w mailu, czy też innym ustalonym narzędziu komunikacyjnym. Pozwoli to zaoszczędzić czas, a w efekcie pieniądze.

Inlogica Separator

Zasłanianie się brakiem czasu na napisanie krótkiego maila podsumowującego jest niezrozumiałe, bo w praktyce często nie zajmuje to dłużej niż kwadrans i kosztuje tyle co nic (chociaż de facto kosztuje – i musi być częścią rejestrowanych nakładów pracy w projekcie).

Dzięki dokumentacji, w przypadku nieporozumienia, błędu czy zwyczajnego „zawalenia sprawy” w trakcie realizacji, mamy spisane założenia. W przypadku kwestii spornych, zarówno po stronie Klienta, jak i zespołu wdrożeniowego, będzie do czego się odnieść. Zdrowy rozsądek w takiej sytuacji często pozwala uniknąć nerwów i rosnących kosztów po obu stronach. Warto mieć wszystko “czarno na białym”.

Najlepsze rady

To już ostatnia publikacja. Jeśli chcesz pobrać je wszystkie w formie darmowego ebooka, kliknij ten link:

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Przeszacowany budżet – Błąd 6 – Wdrożenia ERP D365

6
Przeszacowany budżet

W tym miejscu znów warto przywołać ramowy harmonogram. Skosztorysowanie wdrożenia to jedno z podstawowych działań, jakie trzeba wykonać zanim rozpocznie się jakiekolwiek prace.

Inlogica Separator

Na początku trzeba zweryfikować potrzebę danego rozwiązania w firmie. Czy na pewno jest ono niezbędne, czy jest budżet na wdrożenie rozwiązania klasy ERP w organizacji. Jest to niezwykle ważne nie tylko dla rozpoczęcia praca, ale i powodzenia całej realizacji.

Budżety i kosztorysy mają to do siebie, że często nie chcą się na końcowym etapie “spiąć”. Zawsze są nieprzewidziane wydatki, które nie zostały ujęte w tabelkach. I trudno się dziwić – dlatego są nieprzewidywalne. Stąd potrzeba założenia budżetu “na górkę”.

Z naszych doświadczeń wynika, że bufor powinien wynosić 10 – 20% wartości pierwotnych założeń.

Dlatego trzeba wszystko i dokładnie skalkulować, a później jeszcze raz przeskalować do potrzeb danej firmy/zakładu/przedsiębiorstwa.

Warto zadać sobie fundamentalne pytanie: czy nas na to stać, czy ta inwestycja przyniesie nam zakładane korzyści (nie tylko czysto finansowe).

Jak to mówią: budżet nie jest z gumy, a nerwy nie są ze stali.

Najlepsze rady

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać? Zapoznaj się z całością materiału już teraz:

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Zachwiane zaufanie – Błąd 5 – Wdrożenia ERP D365

5
Zachwiane zaufanie

Każda współpraca opiera się na relacjach. Często różnego typu: biznesowych, partnerskich, kurtuazyjnych, towarzyskich, koleżeńskich. Bywa, że w grę wchodzi jedna z przywołanych, a zdarza się, że wszystkie razem.

Tak, czy inaczej podstawą owocnej współpracy na linii Klient-firma wdrożeniowa są “dobre relacje”. Oczekiwana jest “chemia”, idealnie kiedy “coś zaiskrzy” między Klientem a wykonawcą. Bo gdy dobrze się współpracuje, wypracowywane są najlepsze efekty. To truizm – fakt. Ale ciągle się sprawdza.

Na dobrych relacjach buduje się nie tylko zaufanie, ale także wzajemny szacunek.

Inlogica Separator

Poszanowanie swojej i cudzej pracy pozwala uniknąć niezrozumienia. A jeśli towarzyszy temu elementarna wiedza o zakresie pracy programisty, wówczas praca “idzie jak po maśle”. Wtedy nie usłyszymy komentarzy typu: „dołożenie jednej kolumny do tabeli przecież nie może zająć dobremu programiście więcej niż 15 minut” itp., itd.

Inlogica Separator

W budowaniu przyjaznych relacji pomagają sprawdzone i dobre praktyki w komunikacji:

  • zawsze warto mówić jasno i wprost
  • nie warto “owijać w bawełnę”, nie ma sensu rozmywać przekazu
  • wskazane jest docenianie pracy całego zespołu
  • koniecznie należy dotrzymywać danych obietnic
  • a przede wszystkim, szanować wzajemnie poświęcony czas i wykonywaną pracę.

Dwie strony muszą darzyć się zaufaniem. Może nie bezgranicznym, ale na przyzwoitym poziomie.

Zarówno Klient, jak i wykonawca wdrożenia znają się na swojej pracy, wykonują ją profesjonalnie, wystarczy więc pozwolić specjalistom spokojnie pracować, i czasem po prostu starać się nie przeszkadzać. Każdy etap, który skończą, z pewnością omówią z Klientem, tj. z osobami do tego wyznaczonymi.

Inlogica Separator

Partnerska relacja pozwala na swobodną i klarowną komunikację statusu prac. Brak porozumienia i zrozumienia wpływa na czas realizacji, pogarsza przyjazną atmosferę współpracy.

Inlogica Separator

Nie da się wdrożyć, zaprogramować – szczególnie przy tak złożonym systemie – czegokolwiek w przysłowiowe 15 minut. Na pracę składają się różne działania. Oprócz czystego programowania dochodzą godziny testów, konsultacji, dokumentacji…

W pracy zespołów/firm wdrożeniowych bardziej liczą się ludzie i relacje/interakcje, niż procesy i systemy. Dzieje się tak, ponieważ procesy i systemy wdrażają ludzie z obu stron biznesu.

Jeśli nie będzie między nimi porozumienia, mogą pojawiać się problemy podczas wdrażania.

Współpraca zawsze zaczynam się od wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Najlepsze rady

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać? Zapoznaj się z całością materiału już teraz:

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Samowolna decyzyjność – Błąd 4 – Wdrożenia ERP D365

4
Samowolna decyzyjność

Echo tego “błędu” pojawiło się już w punktach powyżej. I podobnie jak we wcześniejszych opisach, warto przywołać to, co jest podstawą każdego wdrożenia, czyli ramowy harmonogram.

Inlogica Separator

Gdy planujemy funkcjonalności, które chcemy wdrożyć, musimy określić je wspólnie z przedstawicielami wszystkich działów mających styczność i pracujących z danym narzędziem.

Najlepiej, jeśli w tej “burzy mózgów” wezmą udział kierownicy zespołów/działów. Jednak zanim do tego dojdzie, kierownicy powinni znać potencjalne oczekiwania i ewentualne problemy “swoich ludzi”.

Zanim wezmą udział we wspomnianej burzy mózgów, dobrze żeby wiedzieli, jak mogą usprawnić pracę w swoich zespołach i co powinni uzyskać na końcu.

Taka “ścieżka komunikacji wewnętrznej” ważna jest także z innego powodu. Chodzi o to, żeby każdy w zespole miał taki sam stan wiedzy na temat wdrożenia.

Kierownik zespołu przekazuje wszystkim pozostałym kluczowe ustalenia. Aby nie było niekomfortowej sytuacji, polegającej na podjęciu przez kogoś samowolnej decyzji, o której nikt inny nie będzie wiedział. Skutkiem takiego działania mogą być komplikacje we wdrożeniu lub/i dodatkowe niepotrzebne koszty, a czasem nerwowe ruchy, czy wręcz przykre konsekwencje.

Wewnętrzny obieg informacji pozwala utrzymać przebieg wdrożenia zgodnie z założonym harmonogramem bez nieprzewidzianych odchyleń.

Najlepsze rady

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać? Zapoznaj się z całością materiału już teraz:

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Nadprogramowa kreatywność – Błąd 3 – Wdrożenia ERP D365

3
Nadprogramowa kreatywność
(tzw. „zachcianki”)

Przed rozpoczęciem procesu wdrożenia, warto – a nawet trzeba – poznać możliwości i zastosowanie nowoczesnego systemu ERP. Czy przyda się i w jakim zakresie, czy firma jest na to gotowa, czy to jest “ten moment” na taką inwestycję?

Odpowiedzi na postawione pytania może przynieść analiza przedwdrożeniowa albo konstruktywne konsultacje ze specjalistami z firmy wdrożeniowej.

Jeśli decyzja jest “na tak”, kolejnym krokiem jest dokładne omówienie potrzebnych funkcjonalności.

Dlaczego? Ponieważ jednym z głównych błędów, a tym samym hamulców wdrożenia, są pojawiające się w trakcie “zachcianki”: – “a kiedyś to działało tak…”, “a zróbmy jeszcze taką funkcjonalność…”

Inlogica Separator

Microsoft posiada w swojej ofercie 2 podstawowe rozwiązania klasy ERP: Microsoft Dynamics 365 oraz Microsoft Dynamics Business Central. Każde z tych rozwiązań kierowane jest do innej grupy Klientów.

Przed rozpoczęciem prac warto zweryfikować, w której z tych grup się znajdujemy.

Zacząć np. od Business Centrala dla działu finansów, zamiast od razu “rzucać się” na Microsoft Dynamics 365.

Czasem metoda “krok po kroku” szybciej zaprowadzi firmę do mety, niż start w maratonie wdrażania bez odpowiedniego przygotowania i “na wyrost”.

Nie warto inwestować w rozwiązania niestandardowe, jeśli nie jesteśmy przekonani, że przyniesie to poprawę działania systemu. Nie ma też sensu zostawiać czegoś z czystego sentymentu, bo “zawsze tak było…”

Inlogica Separator

Nowe rozwiązanie powinno i może być skrojone na miarę konkretnego przedsiębiorstwa. Wcześniejsze określenie potrzebnych funkcjonalności (ma to związek z przygotowanym ramowym harmonogramem), umożliwi efektywną optymalizację kosztów i wdrażanych rozwiązań.

Inlogica Separator

Przydatnym, a często pomijanym przez Klientów etapem, jest zbadanie, czy każdy obszar firmy potrzebuje “modernizacji” systemu. Mówiąc wprost – czy w każdym dziale: w finansach, produkcji, magazynie czy w sprzedaży – sprawdzi się i tak samo potrzebny będzie system ERP oraz który z jego wariantów będzie optymalny.

Najlepsze rady

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać? Zapoznaj się z całością materiału już teraz:

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Niewystarczające zaangażowanie – Błąd 2 – Wdrożenia ERP D365

2
Niewystarczające zaangażowanie

Wdrożenie – czy potocznie mówiąc – “dowiezienie” projektu zależy od pracy zespołowej. I nie chodzi tu jedynie o dedykowany zgrany zespół specjalistów po stronie wykonawcy. Powodzenie zależne jest od owocnej i efektywnej współpracy obu stron. Gdy jedna strona angażuje się bardziej niż druga, realizacja może natknąć się na niepotrzebne utrudnienia.

Inlogica Separator

Kolejna sprawa, to głębokie zaangażowanie w projektowanie założonych rozwiązań. Niestety nie jest to możliwe, gdy nie ma konkretnych osób przypisanych do zadania lub/i odpowiedzialność jest rozproszona. Optymalnym rozwiązaniem, byłoby przypisanie do projektu po stronie Klienta, takich osób, które mogą w imieniu zleceniodawcy podejmować wiążące decyzje i akceptować kolejne etapy prac.

Wiąże się to często z kompetencjami i przygotowaniem “merytoryczno-technicznym”. Często pojawiają się pytania, wątpliwości czy nowe pomysły, które trzeba omówić. Wówczas potrzebne jest zrozumienie kwestii i otwartość w rozmowach osób odpowiedzialnych za projekt (u Klienta).

Aby wdrożenie przebiegło zgodnie z opracowanym wcześniej ramowym harmonogramem, specjaliści potrzebują – dostarczonych przez Klienta – wszystkich wymaganych danych do wykonania projektu.

Należą do nich m.in. plan kont, dostawcy, odbiorcy, kartoteki produktów/usług, wytyczne do VAT.

Jak widać, znajomość wdrażanych rozwiązań jest istotna nie tylko przy testach, ale i ustaleniach techniczno-organizacyjnych w trakcie całego procesu wdrażania.

Pomóc w tym mogą szkolenia poprzedzające wdrożenie. Z jednej strony, przygotują zespół Klienta do pracy z nowym systemem, z drugiej, pozwolą sprawdzić “stan wiedzy” o tym, co wdrażamy.

Najlepsze rady

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać? Zapoznaj się z całością materiału już teraz:

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

7 podstawowych błędów popełnianych we wdrożeniach ERP Microsoft Dynamics 365

Wiedza zdobyta na przestrzeni ponad 20 latdoświadczeń i wdrożeń Microsoft Dynamics365/AX dla największych firm w Polsce i Europiepozwala nam na wskazanie 7 najczęściejpopełnianych błędów podczas wdrożeń tychsystemów.

Dziś pragniemy przedstawić je Tobie, abyś mógłuniknąć ich we własnej firmie.

1
Brak harmonogramu

Ramowy harmonogram pozwala kontrolować budżet, przebieg wdrożenia, a finalnie – sukces prac. Brak opracowania bez oszacowania kosztów, terminu wykonania, a także nie założenie rezerwy czasowej i finansowej, wiąże się z dużym ryzykiem realizacji wdrożenia. A tego nikt sobie nie życzy. Zarówno po naszej stronie, jak i każdego Klienta.

Wzorcowy harmonogram wdrożenia Microsoft Dynamics Business Central w obszarze finansowo – księgowym

harmonogram wdrożenia microsoft dynamics 365

Dopracowany harmonogram daje komfort w planowaniu i przeprowadzaniu wdrożenia.

Umożliwia przypisanie do prac właściwych specjalistów, a także przygotowanie się na ewentualne problemy i ich rozwiązanie.

Harmonogram jest silnie związany z metodyką prac w której realizowane jest wdrożenie.

INLOGICA na przykład realizuje prace w metodykach zwinnych, takich jak SCRUM.

Logicznie opracowany harmonogram podnosi wewnętrzną dyscyplinę wszystkich zaangażowanych we wdrożenie/projekt. Dzięki czemu zespół może pracować bez presji czasu, a to w realny sposób przekłada się na wydajność.

Inlogica Separator

Dobry harmonogram pozwala na każdym etapie na bieżąco monitorować postęp prac.

Inlogica Separator

Dlatego tak istotne dla wdrożenia jest zarezerwowanie w harmonogramie miejsc, w których możemy sprawdzić postęp prac.

Optymalnie, gdy ma to miejsce co tydzień lub dwa, w zależności od zadania.

Inlogica Separator

Ważnym warunkiem przy tworzeniu ramowego harmonogramu jest planowanie go wspólnie – wykonawca z Klientem. Jest to niezbędne dla powodzenia wdrożenia.

Najlepsze rady

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać? Zapoznaj się z całością materiału już teraz:

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

KSeF i faktury ustrukturyzowane

KSeF i faktury ustrukturyzowane obowiązkowe w Polsce od 1 stycznia 2024.

Co to jest KSeF?

KSeF to Krajowy System e-Faktur. Umożliwia wystawianie, przechowywanie i odbiór faktur elektronicznych. Polska jest czwartym krajem w Unii Europejskiej wprowadzającym faktury elektroniczne w formie ustrukturyzowanej. System ma uprościć dokumentowanie sprzedaży oraz kontrolę prawidłowości fakturowania w obrocie gospodarczym. Ministerstwo Finansów udostępniło w maju tego roku produkcyjną aplikację KSeF. Można z niej już korzystać na zasadach dobrowolności, jeżeli firma zdecyduje się na wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej. Należy pamiętać o tym, że fakultatywne faktury z KSeF wymagają akceptacji takiej formy przez odbiorcę faktury. Można oczywiście zakładać, że taka akceptacja nie będzie już konieczna wraz z wejściem obowiązku stosowania KSeF.

Faktura ustrukturyzowana, czyli jaka?

Faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona za pomocą KSeF wraz z przydzielonym jej przez system numerem identyfikacyjnym. Faktura sporządzana jest w formacie xml, a jej struktura jest zgodna ze strukturą logiczną e-faktury publikowaną przez resort finansów.

W przypadku integracji systemów finansowo-księgowych z KSeF: wysłanie faktury do KSeF będzie oznaczać wystawienie faktury i od tego momentu dokument będzie w obrocie. Na potwierdzenie KSeF wyda Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Każdej fakturze zostanie również przydzielony numer KSeF-ID, co będzie oznaczać, że Klient fakturę otrzymał.

Jakie są główne korzyści ze stosowania faktur ustrukturyzowanych?

  1. Jednolite faktury. Skrócenie czasu obsługi faktur przychodzących i wychodzących, automatyzacja procesów.
  2. Wyeliminowanie kosztów związanych z narzędziami OCR, wydrukiem i wysyłką faktur papierowych.
  3. Pewność spełnienia obowiązków w zakresie zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktur.
  4. Archiwizacja faktur w KSeF przez dziesięć lat. Oszczędności w zakresie obsługi archiwum i zasobów sprzętowych.
  5. Gwarancja dotarcia faktury do odbiorcy. Brak konieczności wystawiania duplikatów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że przejście z tradycyjnych faktur papierowych na e-faktury to już nie tylko trend i duży ukłon w kierunku środowiska, ale też konieczność.

Od kiedy obowiązek KSeF?

Rada Unii Europejskiej w ubiegłym miesiącu zgodziła się na to, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce stało się obowiązkiem od 1 stycznia 2024 roku. Oznacza to, że wszystkie firmy będą musiały wystawiać i odbierać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

KSeF a JPK?

W okresie fakultatywnym firmy korzystające z KSeF nie muszą przesyłać na żądanie Urzędu Skarbowego jednolitego pliku kontrolnego w zakresie faktur.

Czyli wszyscy, którzy zdecydują się na pracę z KSeF dopiero w momencie, gdy stanie się on obligatoryjny, w dalszym ciągu muszą być gotowi na prezentację organom skarbowym plików JPK dotyczących faktur sprzedaży zgodnie z najnowszym obowiązującym schematem JPK-FA(4).

Szukasz sposobu na integrację systemu Microsoft Dynamics AX/365 z KSeF?

Porozmawiajmy!

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Zmiany w plikach JPK dotyczących faktur sprzedaży JPK-FA(4)

Ministerstwo Finansów opublikowało czwartą już wersję struktury pliku JPK-FA. Dla przypomnienia struktura ta należy do grupy jednolitych plików kontrolnych, których może żądać organ skarbowy w ramach prowadzonych czynności kontrolnych, sprawdzających bądź też postępowania podatkowego. Wówczas na dostarczenie pliku z danymi z faktur sprzedaży w odpowiedniej strukturze firma ma 3 dni.

Od kiedy obowiązuje nowa wersja struktury JPK-FA(4)? Od 1 kwietnia 2022.

Co zostało zmienione w JPK-FA(4)? W strukturze wprowadzono m.in. zaktualizowany słownik kodów krajów członkowskich UE, zaktualizowany słownik kodów walut, rozszerzono węzeł danych identyfikacyjnych osoby niefizycznej o numery identyfikacyjne dla celów OSS i IOSS (EUPLVATID i IMPLVATID), dodano nowy element dla celów raportowania stawek OSS i IOSS, oraz zaktualizowano szereg opisów elementów struktury. Szczegóły dostępne są w Broszurze Informacyjnej dot. JPK_FA(4) na stronach Ministerstwa Finansów.

Użytkowników, zarówno starszych wersji systemów ERP Microsoft Dynamics AX jak i najnowszych aplikacji Dynamics 365, zapraszamy do skorzystania z modułu JPK INLOGICA.

Monitorujemy zmiany. Dbamy o święty spokój księgowych!