Aplikacja dostępna dla:

Zatory Płatnicze

Moduł Zatory Płatnicze dla systemu Microsoft Dynamics 365/AX umożliwiający Użytkownikowi bieżące monitorowanie opóźnień płatniczych oraz generowanie danych do sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rozwoju i Technologii według stanu na dzień 07 lutego 2023.

Funkcjonalności modułu zatory płatnicze:

 • analiza transakcji i generowanie danych do sprawozdania z zatorów płatniczych.

  • System analizuje dane w oparciu o zgromadzone w systemie Microsoft Dynamics 365/AX transakcje z odbiorcami i dostawcami. Użytkownik definiuje zakres dat, dla których chce wygenerować dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 • wybór kontrahentów do sprawozdania z zatorów płatniczych w oparciu o kwerendy dostawców i nabywców.

  • Przed wygenerowaniem raportu Użytkownik może zawęzić wybór danych do konkretnych kontrahentów, profili czy grup księgowania. Generując dane system przegląda transakcje kontrahentów zdefiniowanych w kwerendach.
 • analiza transakcji niezapłaconych do czasu przedawnienia.
  • Analizowane są dane z zadanego okresu, jak i wcześniejsze nieuregulowane świadczenia, do czasu aż nie ulegną one przedawnieniu.
 • grupowanie faktur.
  • Na podstawie terminu płatności oraz daty rozliczenia każdy rozrachunek zostaje przypisany do odpowiedniej grupy faktur: zapłaconych w terminie należności i zobowiązań oraz niezapłaconych w terminie należności i zobowiązań. System wylicza całkowite wartości dla każdej grupy.
 • wiekowanie faktur nierozliczonych w terminie do zadanych zakresów.
  • Należności i zobowiązania nierozliczone w terminie zostają przypisane do odpowiedniego okresu wiekowania. Okresy te mogą być definiowane przez Użytkownika w dowolny sposób. W oknie podglądu danych Użytkownik otrzymuje informację o sumie wartości faktur danego zakresu oraz udziale procentowym poszczególnych świadczeń w całkowitej wartości niezapłaconych zobowiązań lub należności. Wartości te raportuje się w sprawozdaniu zatorów płatniczych dla ministerstwa.
 • weryfikacja zapisów potencjalnie możliwych do rozliczenia w systemie.
  • Rozwiązanie sprawdza, czy w systemie istnieją zapisy niepowiązane, które potencjalnie mogą zostać rozliczone. Funkcja wyświetla informacje o kontrahentach i wysokości nierozliczonych transakcji.
 • monitorowanie opóźnień w transakcjach handlowych.
  • Funkcjonalność pozwala na bieżąco monitorować, czy suma wymagalnych nierozliczonych transakcji oraz transakcji rozliczonych po terminie w okresie 3 kolejnych miesięcy zbliża się do granicznego pułapu kwoty tzw. nadmiernego opóźnienia. W zależności od konfiguracji modułu Użytkownik otrzyma powiadomienie ze stosowną informacją. Może również samodzielnie ustalać parametry alertu w zależności od indywidualnych potrzeb biznesowych czy też zmian prawnych dotyczących limitu dopuszczalnych opóźnień w transakcjach handlowych (aktualnie co najmniej 2 mln. zł).
 • planowanie uruchomienia.
  • Użytkownik może uruchomić generowanie danych ręcznie w dowolnym momencie lub zaplanować automatyczne uruchomienie o wybranej przez siebie porze.

Rozszerzenie nie wymaga żadnych modyfikacji w standardowych klasach, metodach i tabelach systemu AX.

Korzyści modułu zatory płatnicze:

 • konfigurowalna informacja o zaległościach płatniczych
 • wykorzystywanie danych istniejących w systemie
 • brak konieczności korzystania i opłacania dodatkowych zewnętrznych aplikacji
 • bieżące monitorowanie opóźnień w płatnościach dla dostawców
 • bieżące monitorowanie opóźnień w płatnościach od klientów
 • alertowanie ryzyka przekroczenia dopuszczalnego poziomu zaległości
 • kontrola stosunku zobowiązań do wierzytelności nadmiernie opóźnionych
 • zapobieganie karom nakładanym przez UOKiK za powodowanie zatorów płatniczych
 • dbanie o wizerunek firmy jako płatnika
 • identyfikowanie nierzetelnych kontrahentów
 • oszczędność czasu i ograniczenie kosztów związanych z generowaniem i weryfikacją danych do raportu o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Wdrożenie modułu zatory płatnicze:

 • instalacja aplikacji na środowisku testowym.
 • konfiguracja systemu zgodnie z założeniami.
 • testy wydajnościowe.
 • szkolenie online użytkowników końcowych PL.
 • przeniesienie rozwiązania do systemu produkcyjnego.

Na życzenie: dostosowanie rozwiązania do specyficznych procesów biznesowych Klienta na podstawie wspólnej analizy i przygotowanie kwerend kontrahentów w systemie. Usługa dodatkowa podlegająca odrębnej wycenie.

Czas wdrożenia:

8h

Cechy aplikacji:
 • bezpieczeństwo
 • automatyzacja
 • optymalizacja czasu
 • weryfikacja danych

Szukasz sprawdzonych rozwiązań?

Przeczytaj o naszych innych produktach

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies oraz akceptujesz politykę prywatności INLOGICA Sp. z o.o. Sp. k.