Inwestycja w nową maszynę/linię produkcyjną

SYTUACJA

Firma negocjuje z nowym odbiorcą i zastanawia się, czy obłożenie linii produkcyjnej na poziomie 80% pozwoli na obsłużenie wzrostu zamówień, czy też konieczna jest inwestycja w nową maszynę. Obecne obciążenie produkcji jest wysokie, a nowe zamówienia mogą wkrótce przekroczyć możliwości obecnej linii produkcyjnej.

WYZWANIE

Jak zoptymalizować istniejące procesy produkcyjne, aby uniknąć kosztownej inwestycji w nową linię, jednocześnie zapewniając zdolność do obsługi zwiększonego popytu bez opóźnień i problemów z realizacją zamówień?

ROZWIĄZANIE

Optymalne planowanie: Dzięki zastosowanemu narzędziu OptiFlow, możemy ustawić zlecenia produkcyjne w sposób optymalny, który będzie gwarantował idealne wykorzystanie każdej linii produkcyjnej. Poprzez zmniejszenie liczby przezbrojeń i lepszą „logikę” kolejki zleceń, firma może zwiększyć efektywność produkcji.

Sztuczna Inteligencja: Narzędzie OptiFlow opiera się na zaawansowanej sztucznej inteligencji, która umożliwia wykonywanie tysięcy skomplikowanych działań matematycznych w każdej sekundzie i na bazie tych działań optymalizuje ułożenie Twoich zleceń. Dzięki OptiFlow możesz uzyskiwać nowy harmonogram produkcyjny nawet co kilka minut. Nowoczesne technologie chmurowe zapewniają niezawodność i skalowalność, niezbędną do obsługi najbardziej wymagających zadań.

Optymalne sekwencjonowanie zleceń: Dzięki OptiFlow można ustawić zlecenia produkcyjne w sposób, który maksymalizuje wykorzystanie każdej linii produkcyjnej. Narzędzie to zmniejsza ilość przezbrojeń i poprawia logikę kolejki zleceń, co prowadzi do zwiększenia efektywności produkcji oraz lepszego zarządzania zasobami.

Analiza danych historycznych: OptiFlow umożliwia symulację planów produkcyjnych z uwzględnieniem docelowych czasów przezbrojeń i czyszczeń, co pozwala ocenić korzyści płynące z tych zmian. Typowy projekt Lean opiera się na ciągłym doskonaleniu i wykorzystaniu danych historycznych do optymalizacji procesów.

Aplikacja planistyczna OptiFlow

Optymalizuj harmonogramy planowania produkcji do perfekcji, dzięki sztucznej inteligencji zintegrowanej bezpośrednio z Twoim systemem ERP Microsoft Dynamics Business Central.

KORZYŚCI

Lepsze wykorzystanie istniejącej linii produkcyjnej: Poprawa efektywności bez konieczności inwestowania w nową maszynę. Dzięki optymalizacji harmonogramów produkcyjnych, firma może maksymalnie wykorzystać swoje obecne zasoby.

Oszczędność czasu i kosztów: Optymalne ułożenie zleceń prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów. Uniknięcie kosztów związanych z zakupem nowej maszyny oraz kosztów instalacji i przeszkolenia pracowników.

Elastyczność produkcji: Możliwość szybkiego dostosowywania planów produkcyjnych do zmieniających się potrzeb rynkowych i zapotrzebowania klientów. OptiFlow umożliwia tworzenie i wdrażanie nowych harmonogramów produkcyjnych na żądanie.

Możliwość generowania nowych harmonogramów produkcyjnych na żądanie: Narzędzie pozwala na bieżące monitorowanie i modyfikowanie harmonogramów, co pozwala na szybką reakcję na zmieniające się warunki produkcyjne i rynkowe.

PODSUMOWANIE

Dzięki sztucznej inteligencji i możliwości analizowania różnych scenariuszy, firma mogła podjąć świadomą decyzję o nieinwestowaniu w nową linię produkcyjną. Już przeanalizowanie kilku scenariuszy pokazało, że istniejące linie produkcyjne wystarczą – dzięki odpowiedniej optymalizacji, firma mogła przyjąć ponadnormatywne zamówienia, nie ponosząc kosztów wielkich projektów optymalizacyjnych, które są czasochłonne i kosztowne. To oznacza, że na obecnym etapie inwestycja w nowe linie nie jest konieczna.

Zarezerwuj sesję demo

Sprawdź, jak nasza aplikacja zrewolucjonizuje
Twój proces planistyczny.

Przekonaj się sam

UMÓW DEMO

Skorzystaj z OptiFlow, aby zoptymalizować swoje procesy produkcyjne, zminimalizować koszty i maksymalizować wydajność.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak nasze rozwiązanie może wspierać Twoje cele biznesowe i poprawić efektywność Twojej firmy.

Sprawdź pozostałe przykłady zastosowania OptiFlow