Aplikacja dostępna dla:

Biała lista

Narzędzie dla systemu Microsoft Dynamics 365/AX pozwalające na automatyczną weryfikację danych kontrahentów w zakresie rachunków bankowych w oparciu o integrację z Wykazem podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

Funkcjonalności:
 • weryfikacja na poziomie księgowania faktur zakupu
 • sprawdzenie zostanie uruchomione podczas księgowania faktur zakupu poprzez zamówienie zakupu, system weryfikuje rachunek bankowy przypisany do faktury
 • sprawdzenie zostanie uruchomione podczas księgowania faktur zakupu poprzez arkusze faktur, system weryfikuje rachunek bankowy przypisany do dostawcy dla wiersza/załącznika faktury, weryfikacja w arkuszach uruchamiana jest w procesie: Sprawdzanie poprawności oraz Księgowanie
 • weryfikacja w procesie generowania płatności
 • sprawdzenie zostanie zainicjowane podczas uruchomienia funkcji Generuj płatności w arkuszu płatności dostawców, weryfikacja zostanie również zainicjowana w procesie Sprawdzanie poprawności oraz Księgowanie w arkusza płatności
 • weryfikacja masowa rachunków bankowych dostawców
 • funkcja uruchamiana na wybrany dzień weryfikująca rachunki bankowe dostawców wprowadzone w systemie z plikiem płaskim
 • dla indywidualnych zamówień istnieje możliwość dodania funkcji weryfikującej rachunek bankowy kontrahenta do wskazanego przez Klienta procesu księgowania
Korzyści:
 • bezpieczeństwo wynikające z działania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa
 • weryfikacja poprawności rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą dostawcy
 • weryfikacja rachunków bankowych dostawców w sposób masowy
 • weryfikacja rachunków bankowych dostawców na wybrany dzień
 • archiwizacja wyników zapytań weryfikacyjnych
Przykładowy widok
Biała lista
Czas wdrożenia:

16h

Cechy aplikacji:
 • bezpieczeństwo
 • wymiana danych
 • integracja
 • automatyzacja
 • optymalizacja czasu
 • weryfikacja danych

Szukasz sprawdzonych rozwiązań?

Przeczytaj o naszych innych produktach

Biała lista
Narzędzie dla systemu Microsoft Dynamics 365/AX pozwalające na automatyczną weryfikację danych kontrahentów w zakresie rachunków bankowych w oparciu o integrację z Wykazem podatników VAT prowadzonym p...
JPK Delivery
Autorski dodatek dla systemów Microsoft Dynamics 365/AX umożliwiający kompleksowe zarządzanie wygenerowanymi plikami JPK bezpośrednio z poziomu systemu. Wszystkie informacje dotyczące wygenerowanych p...