"Zawsze robię to, czego nie potrafię, abym mógł się dowiedzieć, jak to zrobić." ~Pablo Picasso

Szkolenia - Inlogica

Szkolenia Inlogica

Wprowadzenie do systemu
Microsoft Dynamics 365
i procesu wdrożenia

Niezależnie od wielkości organizacji, złożoności występujących w niej scenariuszy biznesowych czy doświadczenia Twojego zespołu, proces wdrożenia systemu ERP Microsoft Dynamics 365 jest dużym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym. Szkolenie ma na celu przekazanie najistotniejszych informacji na temat przeprowadzenie takiego projektu.

Finanse w
Microsoft Dynamics 365

Każdy biznes zaczyna się i kończy na pieniądzach, dlatego bez wględu na rozmiar organizacji oraz złożoności procesów biznesowych, kluczowym wyzwaniem dla firm jest skuteczna praca zespołów finansowo-księgowych. Podstawą efektywności ich działań jest znajomość możliwości systemu, na którym pracują.

Produkcja w
Microsoft Dynamics 365

Bez względu na poziom złożoności organizacji w branży produkcyjnej, efektywność wykorzystywania składników majątku, dobre planowanie i zapewnienie ciągłości działania są determinantą produktywności całego biznesu ale i dużym wyzwaniem. Szkolenie ma na celu przekazanie najistotniejszych informacji na temat obsługi produkcji w systemie ERP Microsoft Dynamics 365.

Logistyka i magazyn w
Microsoft Dynamics 365

Optymalne wsparcie i automatyzacja obsługi zapasów, magazynowania i pozyskiwania materiałów oraz logistyki w łańcuchach dostaw to kluczowe zadania firm zajmujących się dystrybucją i produkcją. Szkolenie ma na celu przekazanie najistotniejszych informacji na temat obsługi obszarów związanych z logistyką i magazynem w systemie ERP Microsoft Dynamics 365.

Microsoft Dynamics
Development – programowanie x++

Wsparcie i rozwój systemu Microsoft Dynamics jest jednym z priorytetowych zadań działów IT w firmach, które zdecydowały się na jego uruchomienie. Rozwój organizacji, w której funkcjonuje system, zmiany otocznia biznesowego czy uwarunkowań prawnych generują potrzebę szybkiego i zwinnego wprowadzania zmian w ramach tego narzędzia. Szkolenie, które przygotowaliśmy pozwoli na przetransferowanie naszych doświadczeń do Twojego zespołu IT.

Wykorzystanie Microsoft SharePoint
w pracy zespołowej

Microsoft SharePoint to idealne rozwiązanie do współpracy grupowej. Koordynacja pracy, wymiana i archiwizowanie dokumentów oraz komunikacja między członkami firmy jest niezwykle łatwa dzięki wykorzystaniu platformy SharePoint. Szkolenie ma na celu nauczyć użytkownika samodzielnego korzystania z SharePoint w formie firmowego Intranetu.

Microsoft Dynamics jest cool!
Dowiedz się, jak uzyskać poprawę szybkości działania systemu w Twojej firmie.

System ERP Microsoft Dynamics jest strukturą, która wielowymiarowo wspiera procesy w organizacjach. Wraz ze wzrostem wolumenu obsługiwanych danych, rozbudową drzewa funkcjonalności, przyrostem liczby użytkowników etc. mogą pojawić wyzwania związane z wydajnością tego narzędzia. W ramach tego szkolenia pokażemy Ci w jaki sposób dbać o użytkownika, modyfikacje oraz bazę danych tak, aby system działał płynnie i stanowił najlepsze wsparcie dla Twojego zespołu i firmy.

Wykorzystaj swoje dane używając
Microsoft Power BI

W obecnej rzeczywistości biznesowej normą jest praca przy użyciu wielu różnorodnych narzędzi IT. Wraz ze wzrostem liczby narzędzi w ramach ekosystemu organizacji pojawiają się wyzwania: budowanie zestawień, korelacji czy pogłębionych analiz agregujących dane z wielu źródeł. Odpowiedzią jest oprogramowanie Microsoft Power BI. Szkolenie ma na celu przekazanie kluczowych informacji na temat funkcjonalności tego narzędzia.