Dzielenie dostaw na mniejsze lub dywersyfikacja dostawców/nabywców

SYTUACJA

Przy małych kosztach i czasie przezbrojeń/czyszczeń, firma ma możliwość zmniejszenia ilości wyrobu gotowego produkowanego dla danego odbiorcy lub wykorzystania surowców od różnych dostawców.

WYZWANIE

Zarządzanie wieloma małymi zleceniami produkcyjnymi na różnych liniach produkcyjnych dla wielu wyrobów gotowych jest jednak dużym wyzwaniem. Dodatkowo, ułożenie tych zleceń na ekranie, gdzie widać tylko wycinek planu produkcyjnego, co może prowadzić do błędów w planowaniu.

ROZWIĄZANIE Z OPTIFLOW

Automatyczne planowanie: OptiFlow automatycznie układa harmonogramy produkcyjne, uwzględniając wiele małych zleceń produkcyjnych na różnych liniach. Dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji, narzędzie analizuje wszystkie zmienne i tworzy najbardziej optymalne plany produkcyjne.

Pełny widok planu: OptiFlow prezentuje całościowy obraz planu produkcyjnego, eliminując ryzyko błędów wynikających z ograniczonego widoku na ekranie. Narzędzie umożliwia lepsze zarządzanie zleceniami i surowcami, pokazując pełny harmonogram produkcji.

Dywersyfikacja dostawców i nabywców: OptiFlow umożliwia łatwe zarządzanie dostawcami i nabywcami, pozwalając na dywersyfikację dostaw i zamówień. Dzięki temu firma może lepiej zarządzać ryzykiem i elastyczniej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Aplikacja planistyczna OptiFlow

Optymalizuj harmonogramy planowania produkcji do perfekcji, dzięki sztucznej inteligencji zintegrowanej bezpośrednio z Twoim systemem ERP Microsoft Dynamics Business Central.

KORZYŚCI

Efektywne zarządzanie: Automatyzacja planowania zleceń produkcyjnych pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami i procesami produkcyjnymi.

Redukcja błędów planowania: Prezentacja pełnego obrazu harmonogramu produkcji na ekranie minimalizuje ryzyko błędów wynikających z ograniczonego widoku.

Zwiększona elastyczność: Dywersyfikacja dostawców i nabywców oraz możliwość szybkiego dostosowywania planów produkcyjnych do zmieniających się warunków rynkowych zwiększa elastyczność operacyjną firmy.

Optymalne wykorzystanie zasobów: Mniejsze zlecenia produkcyjne i lepsze planowanie pozwalają na optymalne wykorzystanie linii produkcyjnych i zasobów firmy.

PODSUMOWANIE

Dzięki OptiFlow firma może efektywnie zarządzać wieloma małymi zleceniami produkcyjnymi, zmniejszając ryzyko błędów planowania i zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów. Automatyzacja i dywersyfikacja dostawców oraz nabywców pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem i elastyczność operacyjną. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak OptiFlow może poprawić efektywność Twojej firmy i zoptymalizować procesy produkcyjne.

Zarezerwuj sesję demo

Sprawdź, jak nasza aplikacja zrewolucjonizuje
Twój proces planistyczny.

Przekonaj się sam

UMÓW DEMO

Skorzystaj z OptiFlow, aby zoptymalizować swoje procesy produkcyjne, zminimalizować koszty i maksymalizować wydajność.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak nasze rozwiązanie może wspierać Twoje cele biznesowe i poprawić efektywność Twojej firmy.

Sprawdź pozostałe przykłady zastosowania OptiFlow