Aplikacja dostępna dla:

KSeF - Faktury ustrukturyzowane

Integracja systemów Microsoft Dynamics 365 / AX z Krajowym Systemem e-Faktur umożliwiająca
obsługę wychodzących i przychodzących faktur ustrukturyzowanych, zgodnie ze wzorcem struktury
logicznej faktur FA(1) opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Funkcjonalności:
 • Faktury wychodzące – eksport do systemu KSeF.
  • Dane do utworzenia faktur ustrukturyzowanych generowane są w oparciu o pola i funkcje standardowej
   wersji Microsoft Dynamics 365 / AX.
  • Faktury ustrukturyzowane tworzone są dla faktur niezależnych oraz faktur sprzedaży, faktur
   zaliczkowych oraz rozliczeniowych do zamówień sprzedaży, jak i faktur korygujących dla dokumentów
   posiadających identyfikator KSeF ID.
  • Odpowiednia parametryzacja w kartotece odbiorców decyduje o tym, czy faktury dla danego odbiorcy
   obsługiwane są przez KSeF oraz czy wymagane jest podanie KSeF ID na wydruku faktury. Poprzez
   wybór znacznika „Proceduj w KSeF”, wszystkie wystawiane dla odbiorcy faktury eksportowane są do
   systemu KSeF.
  • Podczas procesu księgowania faktur w systemie Microsoft Dynamics 365 / AX generowany jest plik
   XML zgodny z obowiązującą strukturą logiczną faktury ustrukturyzowanej FA(1).
  • Wygenerowane pliki faktur przesyłane są poprzez API do Krajowego Systemu e-Faktur po uprzedniej
   autoryzacji za pomocą tokena.
  • KSeF przydziela każdej otrzymanej fakturze numer identyfikujący ją w swoim systemie z oznaczeniem
   daty i czasu. Microsoft Dynamics 365 / AX cyklicznie odpytuje, automatycznie pobiera i aktualizuje
   informacje zwrotne o identyfikatorze KSeF oraz statusie przetwarzania faktur.
 • Faktury przychodzące – import faktur z systemu KSeF.
  • W ramach integracji z KSeF system Microsoft Dynamics 365 / AX cyklicznie pobiera faktury
   ustrukturyzowane w formacie XML wystawione za pomocą systemu KSeF dla Użytkownika.
   Pliki są automatycznie rejestrowane w nowoutworzonym formularzu faktur przychodzących, gdzie
   przechodzą wstępną walidację danych oraz zostają przypisane do konta danego dostawcy w systemie
   Microsoft Dynamics 365 / Dynamics AX na podstawie numeru NIP.
  • Użytkownik ma możliwość weryfikacji danych na fakturze przychodzącej i ręcznego ustawienia
   wymaganych pól, a następnie zdecydowanie, w którym miejscu systemu dokument powinien zostać
   zapisany – jako faktura kosztowa, zaliczkowa lub zakupowa powiązana z zamówieniem zakupu.
 • Wersjonowanie.
  • Możliwość dodawania w przyszłości kolejnych wersji schematu faktury ustrukturyzowanej publikowanych
   przez Ministerstwo Finansów.
 • Historia danych.
  • Wszystkie wygenerowane i odebrane pliki faktur ustrukturyzowanych w formacie XML są archiwizowane.
   Informacje dotyczące historii i statusów faktur wychodzących i przychodzących są widoczne na
   dedykowanych formularzach systemu Microsoft Dynamics 365 / AX.
Korzyści:
 • obsługa integracji z KSeF w jednym miejscu, w znanym Użytkownikowi środowisku
 • brak konieczności korzystania i opłacania dodatkowych zewnętrznych aplikacji
 • bezpieczeństwo wynikające z braku serwisów pośredniczących
 • skrócenie czasu obsługi faktur przychodzących i wychodzących
 • automatyzacja procesu fakturowania
 • gwarancja spełnienia obowiązków w zakresie zapewnienia autentyczności pochodzenia,
  integralności treści oraz czytelności faktur
 • brak możliwości zagubienia dokumentów, pewność dotarcia dokumentów do kontrahenta
 • wyeliminowanie kosztów związanych z narzędziami OCR
 • wyeliminowanie kosztów związanych z dodatkową archiwizacją faktur
 • brak konieczności wystawiania duplikatów faktur
 • niezależna wysyłka poszczególnych faktur do KSeF, co w przypadku ewentualnego błędu
  jednej lub kilku faktur eliminuje ryzyko niewysłania do KSeF pozostałych dokumentów
  sprzedaży
Faktury ustrukturyzowane w Microsoft Dynamics

Integracja Microsoft D365/AX z KSEF – Sprzedaż

KSeF - sprzedaż
KSeF - sprzedaż

Integracja Microsoft AX/D365 z KSEF – Zakup

KSeF - zakup
KSeF - Zakup
Czas wdrożenia:

40h

Cechy aplikacji:
 • bezpieczeństwo
 •  integracja
 • wymiana danych
 • automatyzacja
 • optymalizacja

Szukasz sprawdzonych rozwiązań?

Przeczytaj o naszych innych produktach