Aplikacja dostępna dla:
Czas wdrożenia:

40h

Cechy aplikacji:
 • bezpieczeństwo
 • integracja
 • wymiana danych
 • automatyzacja
 • optymalizacja

KSeF - Faktury ustrukturyzowane

Integracja z KSeF Microsoft Dynamics 365 / AX umożliwiająca obsługę wychodzących i przychodzących faktur ustrukturyzowanych, zgodnie ze wzorcem struktury logicznej faktur FA(1) opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Funkcjonalności modułu KSeF:

 • Faktury wychodzące – eksport do systemu KSeF.

  • Dane do utworzenia faktur ustrukturyzowanych generowane są w oparciu o pola i funkcje standardowej 
   wersji Microsoft Dynamics 365 / AX.
  • Faktury ustrukturyzowane tworzone są dla faktur niezależnych oraz faktur sprzedaży, faktur 
   zaliczkowych oraz rozliczeniowych do zamówień sprzedaży, jak i faktur korygujących dla dokumentów 
   posiadających identyfikator KSeF ID.
  • Odpowiednia parametryzacja w kartotece odbiorców decyduje o tym, czy faktury dla danego odbiorcy 
   obsługiwane są przez KSeF oraz czy wymagane jest podanie KSeF ID na wydruku faktury. Poprzez 
   wybór znacznika „Proceduj w KSeF”, wszystkie wystawiane dla odbiorcy faktury eksportowane są do 
   systemu KSeF.
  • Podczas procesu księgowania faktur w systemie Microsoft Dynamics 365 / AX generowany jest plik 
   XML zgodny z obowiązującą strukturą logiczną faktury ustrukturyzowanej FA(1).
  • Wygenerowane pliki faktur przesyłane są poprzez API do Krajowego Systemu e-Faktur po uprzedniej 
   autoryzacji za pomocą tokena.
  • KSeF przydziela każdej otrzymanej fakturze numer identyfikujący ją w swoim systemie z oznaczeniem 
   daty i czasu. Microsoft Dynamics 365 / AX cyklicznie odpytuje, automatycznie pobiera i aktualizuje 
   informacje zwrotne o identyfikatorze KSeF oraz statusie przetwarzania faktur.
 • Faktury przychodzące – import faktur z systemu KSeF.

  • W ramach integracji z KSeF system Microsoft Dynamics 365 / AX cyklicznie pobiera faktury 
   ustrukturyzowane w formacie XML wystawione za pomocą systemu KSeF dla Użytkownika. 
   Pliki są automatycznie rejestrowane w nowo utworzonym formularzu faktur przychodzących, gdzie 
   przechodzą wstępną walidację danych oraz zostają przypisane do konta danego dostawcy w systemie 
   Microsoft Dynamics 365 / Dynamics AX na podstawie numeru NIP.
  • Użytkownik ma możliwość weryfikacji danych na fakturze przychodzącej i ręcznego ustawienia 
   wymaganych pól, a następnie zdecydowanie, w którym miejscu systemu dokument powinien zostać 
   zapisany – jako faktura kosztowa, zaliczkowa lub zakupowa powiązana z zamówieniem zakupu.
 • Wersjonowanie – aktualizacja schematu faktury ustrukturyzowanej.

  • Możliwość dodawania w przyszłości kolejnych wersji schematu faktury ustrukturyzowanej publikowanych 
   przez Ministerstwo Finansów.
 • Historia danych KSeF.

  • Wszystkie wygenerowane i odebrane pliki faktur ustrukturyzowanych w formacie XML są archiwizowane. 
   Informacje dotyczące historii i statusów faktur wychodzących i przychodzących są widoczne na 
   dedykowanych formularzach systemu Microsoft Dynamics 365 / AX.
System KSeF Inlogica
Nie zwlekaj z wdrożeniem KSeF do Microsoft Dynamics 365/AX.

Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do obsługi faktur według nowych obowiązków prawnych.

Korzyści integracji KSeF:

 • obsługa integracji z KSeF w jednym miejscu, w znanym Użytkownikowi środowisku
 • brak konieczności korzystania i opłacania dodatkowych zewnętrznych aplikacji
 • bezpieczeństwo wynikające z braku serwisów pośredniczących
 • skrócenie czasu obsługi faktur przychodzących i wychodzących
 • automatyzacja procesu fakturowania
 • gwarancja spełnienia obowiązków w zakresie zapewnienia autentyczności pochodzenia, 
  integralności treści oraz czytelności faktur
 • brak możliwości zagubienia dokumentów, pewność dotarcia dokumentów do kontrahenta
 • wyeliminowanie kosztów związanych z narzędziami OCR
 • wyeliminowanie kosztów związanych z dodatkową archiwizacją faktur
 • brak konieczności wystawiania duplikatów faktur
 • niezależna wysyłka poszczególnych faktur do KSeF, co w przypadku ewentualnego błędu 
  jednej lub kilku faktur eliminuje ryzyko niewysłania do KSeF pozostałych dokumentów 
  sprzedaży

Faktury ustrukturyzowane w Microsoft Dynamics

Integracja Microsoft D365/AX z KSEF – Sprzedaż

księgowanie
faktury
sprzedaży
w D365 / AX

arrow-right

generowanie
pliku XML
z fakturą

arrow-right

weryfikacja
poprawności
pliku XML

arrow-right

plik XML trafia
do kolejki
wysyłki w KSeF

arrow-right

wysyłka pliku
XML do KSeF
w sesji
interaktywnej

arrow-right

pobranie
KSeF ID faktury
do D365 / AX

Integracja Microsoft AX/D365 z KSEF – Zakup

cykliczne odpytywanie KSeF
przez D365 / AX o faktury
zakupu

arrow-right

pobranie pliku XML z fakturą
zakupu z KSeF

arrow-right

przypisanie fakturydo
dostawcy oraz rejestracja
w dedykowanym formularzu
faktur przychodzących w
D365 / AX

Szukasz sprawdzonych rozwiązań?

Przeczytaj o naszych innych produktach