Aplikacja dostępna dla:

Aktualizacja kursów walut z NBP

Rozwiązanie pozwala na aktualizację kursów walut w Microsoft Dynamics 365/AX na podstawie średnich kursów walut z tabeli A, publikowanych przez Narodowy Bank Polski. W zależności od konfiguracji kursy walut zapisane w Microsoft Dynamics 365/AX mogą oznaczać kursy opublikowane przez NBP na dany dzień lub na poprzedni dzień roboczy.

Funkcjonalności:
  • automatyczne uzupełnianie i aktualizacja kursów walut w oprogramowaniu Microsoft Dynamics 365/AX na podstawie tabeli A, publikowanej przez Narodowy Bank Polski.
Korzyści:
  • bieżąca aktualizacja kursów walut w systemie Microsoft Dynamics 365/AX
  • skrócenie czasu operacji
  • eliminacja pracy manualnej
  • wykluczenie ryzyka błędu.
Przykładowy widok
Aktualizacja kursów walut z NBP
Czas wdrożenia:

8h

Cechy aplikacji:
  • wymiana danych
  • integracja
  • automatyzacja
  • optymalizacja czasu
  • weryfikacja danych.

Szukasz sprawdzonych rozwiązań?

Przeczytaj o naszych innych produktach