Kategorie
artykuly Business Central Inne produkty Microsoft Polecane Produkty INLOGICA

Integracja Power Apps, Power Bi z Microsoft Dynamics Business Central

Spis treści
Integracja Power Apps, Power Bi z Microsoft Dynamics Business Central

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę, jak kluczową rolę odgrywa integracja różnych technologii w procesach biznesowych. Jednym z doskonałych przykładów synergii jest połączenie Power Apps, Power BI z Microsoft Dynamics Business Central. W artykule tym przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, zwracając uwagę na korzyści płynące z tej integracji oraz analizując, jak każda z tych technologii może współpracować z Microsoft Dynamics Business Central.

Power Apps, Power BI z Microsoft Dynamics Business Central

Korzyści płynące z integracji Power Apps, Power BI z Microsoft Dynamics Business Central

Integracja Power Apps z Microsoft Dynamics Business Central

Połącznie Power Apps z Microsoft Dynamics Business Central umożliwia tworzenie aplikacji dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa. Dzięki temu, nawet bez rozwiniętej wiedzy programistycznej, można dostosować interfejs użytkownika do konkretnych procesów biznesowych, co zwiększa komfort pracy.

Integracja Power BI z Microsoft Dynamics Business Central

Zintegrowanie programów Power BI z Microsoft Dynamics Business Central pozwala na korzystanie z zaawansowanych funkcji analizy danych. Wizualizacja kluczowych wskaźników wydajności oraz trendów biznesowych umożliwia szybkie podejmowanie decyzji opartych na rzetelnej analizie danych zgromadzonych w systemie ERP.

Połączenie technologi Microsoft - jakie płyną korzyści

Połączenie wszystkich trzech technologii - jakie płyną korzyści

Podsumowanie

Integracja Power Apps, Power BI z Microsoft Dynamics Business Central stanowi potężne narzędzie wspierające nowoczesne przedsiębiorstwa w efektywnym zarządzaniu danymi i procesami biznesowymi. Korzyści płynące z tej synergii obejmują zwiększoną efektywność operacyjną, lepszą analizę danych, indywidualne dostosowanie rozwiązań oraz szybką adaptację do zmian. Inwestycja w tę integrację może przynieść realne korzyści, umacniając pozycję firmy na konkurencyjnym rynku.

Kategorie
artykuly Business Central Polecane

Modele licencjonowania Microsoft Dynamics 365 Business Central

Spis treści
Modele licencjonowania Microsoft Dynamics 365 Business Central

Model licencjonowania Microsoft Dynamics 365 Business Central opiera się głównie na elastycznym i zorientowanym na comiesięczne subskrypcje podejściu, które zapewnia przedsiębiorstwom kompleksowe rozwiązania ERP w ramach personalizowanych planów. Opcja ta pozwala na skalowanie zasobów w zależności od potrzeb firmy, zapewniając jednocześnie kontrolę kosztów.

Dostępny jest również plan użytkowania wieczystego, który bazuje na prawie do bezterminowego użytkowania licencji systemu. Opłata za to rozwiązanie dzieli się na dwa elementy- licencję zależną od ilości modułów i użytkowników oraz coroczny abonament tzw. Enhancement Plan.

Trzecim rozwiązaniem jest model on-cloud (Software as a Service), w którym cała podstawowa infrastruktura, oprogramowania pośredniczące oraz dane aplikacji znajdują się w bazie Microsoft Azure. Opcja ta pozwala klientom na szybkie rozpoczęcie pracy przy minimalnym koszcie wstępnym.

Rodzaje licencji oraz uprawnienia w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Licencjonowanie w ramach Microsoft Dynamics 365 Business Central obejmuje różnorodne rodzaje uprawnień, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb organizacji. Podstawowe kategorie licencji to Full User oraz Team Members. Microsoft przyznaje również bez dodatkowych opłat w ramach licencji jednego użytkownika administracyjnego oraz jednego użytkownika na potrzeby tzw. zewnętrznej księgowości.

Licencję Full User możemy podzielić na dwie dodatkowe kategorie, jednak należy pamiętać, że nie można ich łączyć w ramach jednego środowiska. Są to licencje: Essenstials- zapewniającą dostęp do funkcjonalności takich jak zarządzanie finansami, łańcuchem dostaw, projektami, czy sprzedaż i marketing. 

Premium- umożliwiającą wykonywanie wszystkich funkcji kategorii Essentials, dodatkowo rozszerzając możliwości o zarządzanie serwisem i produkcją.

Użytkownik licencji Team Members nie jest pełnym użytkownikiem Dynamics 365 Business Central. Jego uprawnienia licencyjne pozwalają na odczyt dowolnych danych zawartych w systemie, ograniczają natomiast znacząco możliwości zapisu.

Warto również wspomnieć o licencji Device związanej z urządzeniem. Pozwala ona na przypisanie licencji do konkretnego urządzenia, zamiast do konkretnego użytkownika. Jest to szczególnie przydatne w przypadku sytuacji, w których kilku pracowników korzysta z tego samego urządzenia (na przykład terminala), w zakładach produkcyjnych czy magazynach.

Licencja Essential

Podstawowy rodzaj licencji przeznaczony dla firm, wymagających dostępu do większości obszarów.

Umożliwia dostęp do takich obszarów jak: Raporty, Finanse, CRM, Sprzedaż, Magazyn i inne. Użytkownicy z tą licencją mają między innymi możliwość tworzenia i zarządzania dokumentami sprzedaży oraz zakupów, śledzić transakcje finansowe, czy planować budżet i generować raporty.

Jest bardziej przystępna cenowo niż licencja Premium, co czyni ją dopasowaną opcją dla firm, które nie są głęboko zaangażowani w intensywne operacje biznesowe, a jednocześnie potrzebują dostępu do istotnych informacji w systemie.

Licencja Premium

Licencja z dostępem do pełnej gamy funkcji zawartych w licencji Essentials rozszerzona o dodatkowe możliwości, co pozwala na pełne korzystanie z potencjału systemu ERP.

Oprócz zarządzania finansami, sprzedażą i zakupami pozwala także na dostęp do funkcji związanych z zarządzaniem serwisem czy produkcją, np. planowanie i śledzenie procesów.

Licencja Premium jest przeznaczona dla firm którym zależy na wykorzystaniu pełnego potencjału Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Licencja Team Members

Jest przeznaczona dla użytkowników, którzy wymagają jedynie dostępu do podstawowych informacji i raportów w systemie.

Umożliwia przeglądanie danych, zatwierdzanie zadań czy generowanie raportów, ale nie dostarcza pełnych możliwości edycji czy tworzenia transakcji.

Stanowi ekonomiczną opcję dla pracowników, którzy nie są zaangażowani w intensywne operacje biznesowe, ale wymagają dostępu do informacji zawartych w Dynamics 365 Business Central.

Integracja z Microsoft Outlook

Integracja z Microsoft Outlook

Możliwe jest proste połączenie dostępu do Microsoft Dynamics 365 Business Central z kontem Microsoft Outlook dzięki dodatkowi, który pozwala zarządzać interakcjami biznesowymi z klientami i dostawcami bezpośrednio w programie Microsoft Outlook. Dodatek Business Central dla programu Outlook umożliwia wyświetlanie danych finansowych związanych z klientami i dostawcami oraz tworzenie i wysyłanie dokumentów finansowych, takich jak oferty czy faktury.

Podsumowanie

Microsoft Dynamics 365 Business Central oferuje różnorodne opcje licencjonowania, umożliwiając firmom dostosowanie systemu ERP do indywidualnych potrzeb i wspierając rozwój przedsiębiorstwa. Model licencjonowania opiera się na elastycznym podejściu subskrypcyjnym, licencjonowaniu wieczystym lub rozwiązaniu on-cloud.

Dzięki kategoriom Essential, Premium i Team Member, przedsiębiorstwa mogą dostosować licencje do różnych potrzeb swojej firmy oraz zakresu obowiązków. Dodatkowo licencje na urządzenie oraz dla zewnętrznych księgowych umożliwiają uproszczenie korzystania z systemu wewnątrz firmy.

Kategorie
artykuly Business Central Polecane Produkty INLOGICA

Poznaj nas – Business Central

O NAS

Zespół INLOGICA to programiści i konsultanci, którzy zdobywali doświadczenie podczas realizacji projektów związanych z wdrażaniem i wsparciem oprogramowania firmy Microsoft w wielu krajach Europy oraz w USA. Pracowali min. dla firm z Danii, Niemiec, Szwajcarii i Polski, każdorazowo dostosowując wprowadzane rozwiązania do lokalnej specyfiki i indywidualnych potrzeb Klientów. Realizowali projekty dla firm zajmujących się min. dystrybucją, produkcją opakowań ochronnych, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej, produkcją wyposażenia łazienek, produkcją materiałów budowlanych, hotelarstwem czy produkcją rowerów.

Więcej informacji o naszej organizacji, oferowanych produktach i usługach znajdziesz tutaj: https://inlogica.com

Przeczytaj o przykładowych realizacjach: https://inlogica.com/realizacje/

Informacje o wzorcowym harmonogramie wdrożenia Microsoft Dynamics Business Central dostępne są na poniższej stronie: https://lp.inlogica.com/business-central

Informacje o partnerstwie z Microsoft: Profil firmy na AppSource

Skontaktuj się z nami: https://inlogica.com/kontakt/

Inlogica Separator
AUTORZY

Marek Zasada – Senior Dynamics AX/D365 Developer
Andrzej Baka – Senior ERP Systems Consultant
Ewelina Zasada – Junior ERP Systems Consultant
Rafał Beym – Systems Administrator
Michał Paluszczak – CEO
Anna Bigos – Senior Creative Manager

Zainteresował Cię ten artykuł?  Kliknij tutaj aby zobaczyć cały materiał

Kategorie
artykuly Business Central Polecane Produkty INLOGICA

Jak pracujemy? Współpraca z INLOGICA – Business Central

Jak pracujemy?

Na ostateczny przebieg projektu wpływ ma bardzo wiele czynników. Jednym z najistotniejszych jest zaangażowanie pracowników Twojej firmy w proces wdrożenia. Na pewien czas zespół INLOGICA stanie się częścią Twojej organizacji. Warto wykorzystać ten moment, żeby w maksymalnym stopniu przetransferować naszą wiedzę i doświadczenie do Twojej firmy. Pozwoli to na optymalizację kosztów samego wdrożenia jak również utrzymania systemu w czasie jego późniejszego użytkowania.

Elementy na które kładziemy szczególny nacisk podczas współpracy to:

Propozycje
INLOGICA

DEMO. Chcesz przetestować Microsoft Dynamics Business Central samodzielnie? To możliwe. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem, który uruchomi dla Ciebie bezpłatnie subskrypcję wersji demonstracyjnej!

PREZENTACJA. Chcesz zobaczyć jak system Microsoft Dynamics Business Central działa w praktyce? Jesteśmy do Twojej dyspozycji i możemy zorganizować dla Ciebie prezentację podstawowych funkcjonalności systemu!

Proponowana agenda:

Zainteresował Cię ten artykuł? Nie możesz doczekać się kolejnych części? Kliknij tutaj aby zobaczyć cały materiał

Kategorie
artykuly Business Central Polecane Produkty INLOGICA

Przykładowy harmonogram wdrożenia Microsoft Dynamics Business Central

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM WDROŻENIA
MICROSOFT DYNAMICS BUSINESS CENTRAL
Harmonogram wdrozenia Microsoft Business Central

Powyższy wykres ilustruje przykładowy harmonogram wdrożenia oprogramowania Microsoft Dynamics Business Central zaplanowany na okres 8 tygodni. Tabela odzwierciedla dokładnie każdy z etapów opisanych we wcześniejszych fragmentach
przewodnika (kolorystyka pól odnosi się do poszczególnych z nich) oraz określa jego rozpoczęcie, czas trwania oraz zakończenie w
konkretnym tygodniu trwania projektu.

Inlogica Separator

Dla zakresu opisywanego w przewodniku zespół projektowy po stronie INLOGICA składa się ze specjalistów:

Inlogica Separator
Warto pamiętać

Zainteresował Cię ten artykuł? Nie możesz doczekać się kolejnych części? Kliknij tutaj aby zobaczyć cały materiał

Kategorie
artykuly Business Central Polecane Produkty INLOGICA

Etap 5 – Modyfikacje Business Central

Etap 5
Modyfikacje
(opcjonalnie)

Konfiguracja systemu, którą przygotujemy wspólnie z Twoim zespołem jest wystarczająca do rozpoczęcia pracy operacyjnej.

Wiemy jednak, że każda organizacja jest inna i ma indywidualne potrzeby, a przy okazji uruchomienia systemu klasy ERP w przedsiębiorstwach użytkownicy końcowi zgłaszają zapotrzebowanie na zmiany i modyfikacje.

Powyższe zestawienie ilustruje przykładowe modyfikacje wraz z szacowaną czasochłonnością ich przygotowania. Zależy nam na tym, aby użytkownicy końcowi systemu mieli wpływ na elementy, które mogą poprawić ergonomię i wydajność ich codziennej pracy.

Warto pamiętać
Propozycje
INLOGICA

Nie wszystkie modyfikacje muszą być realizowane od razu. Pozwól użytkownikom końcowym na zapoznanie się z systemem Microsoft Dynamics Business Central i jego funkcjonalnościami standardowymi. W ustalonym wspólnie z Tobą czasie nasz zespół zbierze informację zwrotną od użytkowników końcowych i zaproponuje na tej podstawie zmiany i modyfikacje odpowiadające na ich potrzeby. Ostateczna decyzja o ich wprowadzeniu należy do Ciebie.

Powszechną praktyką jest realizacja modyfikacji w ramach umowy wsparcia, której zawarcie proponujemy po zakończeniu zasadniczej części prac.

Zainteresował Cię ten artykuł? Nie możesz doczekać się kolejnych części? Kliknij tutaj aby zobaczyć cały materiał

Kategorie
artykuly Business Central Polecane Produkty INLOGICA

Etap 4 – Wdrożenie rozwiązania Business Central

Etap 4
Wdrożenie rozwiązania

Na podstawie zgromadzonych w poprzednim etapie danych bazowych oraz informacji zebranych od użytkowników końcowych systemu nasi konsultanci skonfigurują gotowe do pracy rozwiązanie.

Przygotowane zostają moduły:

Inlogica Separator

Jest to baza ustawień, które umożliwią działanie produkcyjne systemu, księgowanie transakcji oraz raportowanie danych. Wszystkie uruchamiane funkcjonalności dostosowane są do aktualnych wymogów polskiego prawa a ich szczegółowe działanie jest na bieżąco konsultowane z Twoim zespołem.

Gotowe środowisko przekazujemy do testowania oraz samodzielnego sprawdzenia możliwości systemu. To moment, aby  weryfikować poprawność przygotowanych funkcjonalności na rzeczywistych procesach i danych Twojej firmy. Jest to również idealna chwila na weryfikację i dostosowanie pomocniczych ustawień, tak by praca z systemem była jak najbardziej przyjazna i
ergonomiczna.

Inlogica Separator

Przez cały ten czas możesz śmiało korzystać z dostępności naszych konsultantów, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania i rozwieją wątpliwości. Chętnie podzielą się posiadaną wiedzą z użytkownikami końcowymi systemu w ramach warsztatów szkoleniowych, w dowolnej formie: stacjonarnie lub online.


Ten etap kończy zasadniczą część projektu.
System jest gotowy do pracy.

Propozycje
INLOGICA

Testy i warsztaty szkoleniowe przy wdrożeniu systemu Microsoft Dynamics Business Central realizujemy w modelu time & material (t&m). Dzięki temu możliwe jest ograniczenie czasu na te prace do poziomu rzeczywistego zapotrzebowania, a tym samym optymalizacja kosztów całego projektu.

Warto pamiętać

Zainteresował Cię ten artykuł? Nie możesz doczekać się kolejnych części? Kliknij tutaj aby zobaczyć cały materiał

Kategorie
artykuly Business Central Polecane Produkty INLOGICA

Etap 3 – Analiza przedwdrożeniowa Business Central

Etap 3
Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa to moment, w którym nasz zespół słucha Ciebie. To szczegółowa rozmowa/warsztaty z przyszłymi użytkownikami systemu, podczas której chcemy jak najlepiej poznać i zrozumieć Twoją organizację.

Inlogica Separator

Omawiamy m.in. specyfikę działalności firmy, procesy funkcjonujące w przedsiębiorstwie, zależności między rolami, zakresy obowiązków. Określamy również typy dokumentów  rejestrowanych, obieg tych dokumentów, potrzeby związane z  aportowaniem – ze szczególnym nastawieniem na specyficzne potrzeby Twojej branży.

Inlogica Separator

Bardzo istotną częścią analizy przedwdrożeniowej jest określenie możliwości uzyskania danych wyjściowych, źródeł tych danych i formy przekazania ich celem oceny i zaplanowania migracji.

Celem analizy jest zebranie danych oraz określenie wytycznych co do ustawień:

Aby maksymalnie ułatwić prace, rozmowę i przejście do zasadniczej części projektu udostępniamy szablon dokumentu pozwalający w kolejnym kroku na łatwe i szybkie zasilenie systemu Microsoft Dynamics Business Central danymi dla obiektów:

Otrzymane informację pozwalają na rozpoczęcie procesu konfiguracji systemu Business Central.

Warto pamiętać

Zainteresował Cię ten artykuł? Nie możesz doczekać się kolejnych części? Kliknij tutaj aby zobaczyć cały materiał

Kategorie
artykuly Business Central Polecane Produkty INLOGICA

Etap 2 – Instalacja i konfiguracja środowiska Business Central

Etap 2
Instalacja i konfiguracja środowiska

W ramach tego etapu nasz zespół przygotuje architekturę środowisk systemu umożliwiającą płynne przeprowadzenie prac wdrożeniowych. Proponowana przez nas struktura pozwala także na bezpieczne funkcjonowanie środowiska po
jego faktycznym uruchomieniu do działań operacyjnych.

Inlogica Separator

Ewentualne modyfikacje i utrzymanie środowiska docelowego jest proste i przebiega zgodnie z przygotowanymi przez nasz zespół administracyjny instrukcjami i politykami bezpieczeństwa, które gwarantują ciągłość pracy rozwiązania.

Dodatkowo do każdej instancji systemu Microsoft Dynamics Business Central istnieje możliwość uruchomienia 3 bezpłatnych licencji z dostępem do funkcjonalności:

Środowisko:Przeznaczenie:
ProdukcyjnePraca operacyjna. Zawiera dane biznesowe. Dostęp tylko dla użytkowników uprawnionych i przeszkolonych.
TestoweTestowanie dodatków i usprawnień przed wprowadzeniem na środowisko produkcyjne. Może zawierać częściowe/przykładowe dane biznesowe. Dostęp dla użytkowników uprawnionych i przeszkolonych.
DeveloperskiePrzygotowywanie zmian programistycznych. Zawiera dane przykładowe Microsoft. Dostęp tylko dla developerów.
Demonstracyjne/
Edukacyjne
Środowisko demonstracyjne/edukacyjne. Zawiera dane przykładowe Microsoft. Dostęp bez ograniczeń.

Dla każdej uruchomionej instancji (tenanta) systemu Microsoft Dynamics Business Central producent udostępnia następującą infrastrukturę:

W przypadku konieczności rozbudowy pojemności bazy danych lub środowisk producent oferuje kilka scenariuszy. Wybrane z nich znajdują się poniżej:

Prezentowane powyżej ceny są propozycjami wyjściowymi, zgodnymi z oficjalnym cennikiem producenta. Wraz ze wzrostem liczby zamawianych licencji istnieje możliwość negocjacji cen.

Zainteresował Cię ten artykuł? Nie możesz doczekać się kolejnych części? Kliknij tutaj aby zobaczyć cały materiał

Kategorie
artykuly Business Central Polecane Produkty INLOGICA

Etap 1 – Licencjonowanie Business Central

Etap 1
Licencjonowanie

W ramach pierwszego etapu przygotujemy we współpracy z Tobą mapę koniecznych do uruchomienia licencji, których funkcjonalności będą odpowiadały zakresom obowiązków wykonywanych przez użytkowników końcowych systemu. Dzięki temu możliwe będzie zoptymalizowanie nakładów na subskrypcje oraz dokładne określenie miesięcznych lub rocznych kosztów utrzymania systemu.

Inlogica Separator

Dodatkowo wprowadzimy Ciebie i Twój zespół w naszą metodykę wdrożenia systemu Microsoft Dynamics Business Central. Przygotujemy niezbędne do rozpoczęcia prac umowy, harmonogram, określimy zespół projektowy oraz szczegóły raportowania prac. Omówimy również możliwe zagrożenia i ich konsekwencje. Dzięki temu proces przebiegnie sprawnie i będzie w pełni zrozumiały i transparentny dla każdej ze stron.

Ten etap nie generuje żadnych kosztów po Twojej stronie!

Rozwiązanie Business Central jest dostępne w wariantach:

Licencje bazowe

Licencje dodatkowe

Inlogica Separator

Szczegółowy zakres funkcjonalności, które obejmują poszczególne licencje prezentujemy poniżej.

Licencja:Funkcjonalności:
EssentialsFinanse, sprzedaż, zakupy, magazyn, CRM, zasoby ludzkie, zarządzanie projektami
PremiumFunkcjonalności Microsoft Dynamics Business Central Essentials + produkcja, serwis
Team MemberUżytkownicy z ograniczonym dostępem do funkcjonalności
DeviceLicencja na urządzenie

Dodatkowo do każdej instancji systemu Microsoft Dynamics Business Central istnieje możliwość uruchomienia 3 bezpłatnych licencji z dostępem do funkcjonalności:

Licencja:Funkcjonalności:
External AccountantFunkcjonalności Microsoft Dynamics Business Central Essentials lub Premium z wyjątkiem dostępu do konfiguracji użytkownika i zadań administracyjnych

Na rynek polski dla licencji Microsoft Dynamics Business Central zostały przygotowane certyfikowane rozwiązania lokalne:

Szczegółowy zakres funkcjonalności, które obejmują poszczególne licencje prezentuje poniższa tabela:

Licencja:Funkcjonalności:
Polish LanguagePolska warstwa językowa systemu Microsoft Dynamics Business Central
Polish Localization + Polish LanguageRozwiązanie dostosowujące system Microsoft Dynamics Business Central do wymagań prawnych i księgowych wynikających z polskich przepisów + polska warstwa językowa systemu Microsoft Dynamics Business Central
Propozycje
INLOGICA

W ramach opłaty za licencje bazowe (Essentials i Premium) oferujemy bezpłatne uruchomienie licencji Polish Localization + Polish Language. Standardowo to koszt 10 EUR użytkownik/miesięcznie. Licencje te dostarczane są w formie subskrypcji, dzięki czemu są stale aktualizowane pod kątem zgodności z polskimi przepisami.

Inlogica Separator

Prezentowane powyżej ceny są propozycjami wyjściowymi, zgodnymi z oficjalnym cennikiem producenta. Wraz ze wzrostem liczby zamawianych licencji istnieje możliwość negocjacji cen.

Inlogica Separator

Prezentowane powyżej ceny uwzględniają rozliczenie w trybie miesięcznym. W przypadku rozliczenia w trybie
rocznym koszt licencji to 10-krotność opłaty miesięcznej, dzięki temu możliwe jest skorygowanie kosztów w ujęciu rocznym o 16,6% (~2 miesiące gratis).

Warto pamiętać

Zainteresował Cię ten artykuł? Nie możesz doczekać się kolejnych części? Kliknij tutaj aby zobaczyć cały materiał