Split payment – co to jest i na czym polega mechanizm podzielonej płatności?

Zobacz także:
Spis treści
Split payment - co to jest i na czym polega mechanizm podzielonej płatności

Co to jest split payment?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, to system rozliczeń podatku VAT wprowadzony w Polsce w celu ograniczenia nadużyć i wyłudzeń podatkowych. Polega on na podzieleniu płatności za towary i usługi na dwie części: kwotę netto oraz kwotę podatku VAT. Dzięki temu rozwiązaniu, podatek VAT trafia bezpośrednio na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank, co utrudnia oszustwa podatkowe. Split payment został wprowadzony w Polsce w lipcu 2018 roku i od tego czasu jest stosowany w wielu transakcjach.

Jak działa split payment?

Mechanizm podzielonej płatności działa w sposób następujący: gdy nabywca dokonuje płatności za fakturę, kwota netto trafia na rachunek bieżący sprzedawcy, natomiast kwota podatku VAT jest przekazywana na specjalny rachunek VAT. Rachunek ten jest prowadzony przez bank lub SKOK i służy wyłącznie do rozliczeń związanych z podatkiem VAT. Dzięki temu, podatek VAT jest oddzielony od środków bieżących przedsiębiorstwa, co zmniejsza ryzyko jego nieprawidłowego wykorzystania.

Przykład działania split payment:

1. Nabywca otrzymuje fakturę na kwotę 10 000 zł netto + 2 300 zł VAT.

2. Dokonując płatności, nabywca przekazuje 10 000 zł na rachunek bieżący sprzedawcy oraz 2 300 zł na jego rachunek VAT.

3. Bank automatycznie dokonuje podziału płatności, przekazując kwotę VAT na odpowiedni rachunek.

Mechanizm podzielonej płatności - jakie towary obejmuje?

Mechanizm podzielonej płatności obejmuje określone towary i usługi, które są szczególnie narażone na oszustwa podatkowe. Lista tych towarów i usług jest zawarta w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i obejmuje między innymi:

Przedsiębiorcy, którzy handlują tymi towarami lub świadczą te usługi, są zobowiązani do stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Split Payment kiedy jest obowiązkowy

Split payment - kiedy jest obowiązkowy?

Split payment jest obowiązkowy w określonych sytuacjach, zgodnie z ustawą o VAT. Dotyczy to głównie transakcji, które spełniają następujące kryteria:

W takich przypadkach, sprzedawca jest zobowiązany do umieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiej adnotacji może skutkować nałożeniem sankcji przez organ podatkowy.

Mechanizm podzielonej płatności - jak zrobić przelew?

Wykonanie przelewu w ramach mechanizmu podzielonej płatności jest proste, jednak wymaga dokładności i uwagi. Aby dokonać płatności, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wybór opcji split payment w bankowości elektronicznej: W systemie bankowości elektronicznej należy wybrać opcję przelewu split payment lub przelewu na rachunek VAT.

2. Wprowadzenie danych przelewu: W formularzu przelewu należy podać kwotę netto, kwotę VAT, numer faktury oraz numer NIP sprzedawcy.

3. Sprawdzenie danych: Przed zatwierdzeniem przelewu warto dokładnie sprawdzić wszystkie wprowadzone dane, aby uniknąć błędów.

4. Zatwierdzenie przelewu: Po wprowadzeniu i sprawdzeniu danych należy zatwierdzić przelew. Bank automatycznie podzieli płatność, przekazując kwotę VAT na rachunek VAT sprzedawcy.

Mechanizm podzielonej płatności znacząco poprawia transparentność transakcji i zmniejsza ryzyko oszustw podatkowych. Warto pamiętać, że obowiązek stosowania split payment dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców, dlatego ważne jest, aby obie strony transakcji były świadome swoich obowiązków.

Podsumowanie

Split payment to skuteczne narzędzie w walce z oszustwami podatkowymi, które polega na podzieleniu płatności za towary i usługi na kwotę netto i VAT. Mechanizm ten jest obowiązkowy dla określonych transakcji, obejmujących towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz przekraczających wartość 15 000 zł brutto. Przedsiębiorcy muszą pamiętać o odpowiednim oznaczeniu faktur oraz prawidłowym wykonaniu przelewów w ramach split payment. Dzięki temu mogą uniknąć sankcji i zapewnić transparentność swoich działań biznesowych.

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.