Co to jest JPK?

Spis treści
Co to jest JPK

Jednolity Plik Kontrolny, zwany także JPK, to termin, który  dla wielu osób, zwłaszcza tych nieobeznanych z zagadnieniami podatkowymi i księgowymi, może być nieco trudny do zrozumienia. Jest to jednak ważna koncepcja, która odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu biznesu w Polsce.

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, jest dokumentem elektronicznym zawierającym informacje o transakcjach dokonanych przez przedsiębiorcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Najważniejszym JPK jest JPK VAT, który zawiera szczegółowe informacje na temat płatności podatku od towarów i usług (VAT). Uruchomienie JPK jest częścią szerszej inicjatywy mającej na celu usprawnienie kontroli podatkowych i walkę z nielegalnym handlem.

Kto wprowadził JPK?

JPK został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na potrzebę usprawnienia procesu gromadzenia i analizowania informacji podatkowych. Dzięki JPK przedsiębiorcy mają możliwość składania danych  VAT, czyli standardowego Pliku Kontrolnego VAT (JPK VAT) oraz innych deklaracji podatkowych w ujednoliconym formacie elektronicznym. Dzięki temu proces składania JPK stał się znacznie usprawniony, eliminując konieczność ręcznego wypełniania dokumentów papierowych.

Kiedy wprowadzono JPK? Pierwszy etap JPK dotyczący zwrotu podatku VAT został wprowadzony 1 lipca 2016 roku. dla dużych podmiotów. Drugi etap dotyczy małych i średnich podmiotów od 1 stycznia 2017 r., natomiast mikroprzedsiębiorstwa mają obowiązek składania JPK od 1 stycznia 2018 r. Od tego momentu przedsiębiorcy zobowiązani są do zapłaty podatku VAT JPK  w określonych terminach, najczęściej miesięcznie . Od tego czasu JPK stał się istotną częścią procesu rozliczeń podatkowych w Polsce.

Kogo dotyczy JPK?

Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących w Polsce działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz innymi podatkami, takimi jak CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) czy PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych). . W praktyce oznacza to, że większość firm działających w Polsce ma obowiązek regularnego składania JPK, choć dokładne wymagania mogą się różnić  w zależności od rodzaju działalności i formy opodatkowania.

Kiedy nie składa sie JPK?

Przede wszystkim należy pamiętać, że JPK jest obowiązkowy jedynie dla podatników VAT. Oznacza to, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółkę lub inny podmiot niebędący podatnikiem VAT nie mają obowiązku zgłaszania podatku VAT do JPK. Istotnym kryterium jest zatem status podatnika VAT.

Kolejną sytuacją, w której nie jest konieczne składanie JPK, jest okres przed zarejestrowaniem firmy jako podatnika VAT. Oznacza to, że nowo zarejestrowani przedsiębiorcy nie muszą płacić JPK, dopóki nie zostaną oficjalnie zarejestrowani jako VAT-owcy. Dodatkowo nie ma obowiązku składania JPK, jeżeli podatnik nie prowadził przez określony czas działalności gospodarczej i w związku z tym nie osiągnął dochodu podlegającego opodatkowaniu VAT. W takim przypadku nie ma konieczności opłacania JPK VAT.

JPK co to jest

Jednolity plik kontrolny - jak go złożyć i gdzie wysłać?

Aby złożyć JPK, przedsiębiorca musi przygotować dokumenty w odpowiednim formacie, spełniającym wymagania techniczne. Najlepiej skorzystać z programu generatora JPK, dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów. Po przygotowaniu dokumentów przedsiębiorca musi zalogować się do portalu Podatki.gov.pl i złożyć JPK do właściwego organu podatkowego.

Plik JPK VAT należy przesłać do właściwego organu podatkowego za pośrednictwem internetowego systemu e-Deklaracje na stronie Podatki.gov.pl. Aby złożyć JPK, każdy oferent musi posiadać odpowiednio kwalifikowany identyfikator elektroniczny. Po wysłaniu dokumentu system automatycznie potwierdzi  otrzymanie dokumentu oraz ewentualne błędy w pliku.

Generowanie plików JPK w programach księgowości

Aby utworzyć JPK należy skorzystać z odpowiedniego oprogramowania księgowego spełniającego wymagania organów podatkowych. Programy księgowe umożliwiają automatyczne tworzenie plików JPK na podstawie wprowadzonych danych księgowych. Upewnij się, że Twoje oprogramowanie jest regularnie aktualizowane, aby zapewnić zgodność z najnowszymi przepisami.

INLOGICA przygotowała modyfikację dla systemów ERP Microsoft Dynamics AX 4, 2009, 2012 oraz Microsoft Dynamics 365, dzięki któremu można w prosty sposób wygenerować plik JPK na podstawie danych z systemu. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniej wysyłki pliku z poziomu systemu, do odpowiedniego organu skarbowego wraz z otrzymaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Sprawdź naszą aplikację: https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/jpk/

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.