Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty dla Microsoft Dynamics 365/AX

W związku ze zmianami w prawie, część przedsiębiorców od 01.01.2021 r. została zobligowana przez ustawodawcę do złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.

Odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane przez użytkowników systemu Microsoft Dynamics 365/AX, zespół INLOGICA przygotował rozwiązanie wspierające, ułatwiające i automatyzujące proces generowania danych koniecznych do sporządzenia ww. sprawozdania.

Funkcjonalność dostępna będzie w dwóch wariantach: podstawowym i rozszerzonym.

Podstawowy umożliwia wygenerowanie bezpośrednio z systemu Microsoft Dynamics 365/AX danych finansowych niezbędnych do złożenia rocznego sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl

Rozszerzony, oprócz podstawowej funkcji generowania właściwych danych na użytek samego sprawozdania, daje również możliwość bieżącego monitorowania zatorów płatniczych, chroniąc przedsiębiorcę przed przekroczeniem pułapu „nadmiernego opóźniania” określonego w ustawie.

Użytkownik samodzielnie definiuje reguły w systemie, których ewentualne naruszenie wyzwala wysłanie powiadomienia (alertu systemowego), minimalizując tym samym ryzyko nieświadomego narażenia się na konsekwencje ze strony instytucji nadzorujących.

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.