Weryfikacja kontrahenta VAT – jak zabezpieczyć się przed ryzykiem?

Spis treści
Weryfikacja płatnika VAT

W dzisiejszym świecie biznesu weryfikacja dostawcy VAT jest ważnym elementem procesu współpracy biznesowej. Zarejestrowani i aktywni podatnicy VAT odgrywają ważną rolę w transakcjach gospodarczych, jednak istnieje ryzyko związane z nierzetelnymi podmiotami, które mogą negatywnie wpłynąć na Twój biznes. Dlatego warto poznać metody i narzędzia, które pomogą nam uchronić się przed tym ryzykiem.

Weryfikacja czynnego podatnika VAT może obejmować także sprawdzenie, czy wobec danego podmiotu toczyło się postępowanie sądowe lub egzekucja komornicza. Jest to informacja, która pomoże nam ocenić, czy ryzyko związane z danym wykonawcą jest akceptowalne.

Dlaczego warto weryfikować kontrahenta VAT?

Warto także wiedzieć, jakie informacje można uzyskać podczas kontroli podatnika VAT. Czy jest to czynny podatnik VAT? Odpowiedź na to pytanie może mieć wpływ na naszą decyzję o dalszej współpracy. Aktywni podatnicy VAT są zobowiązani do regularnego płacenia podatków, co może świadczyć o ich stabilności finansowej. Współpraca z nierzetelnymi podmiotami może skutkować nie tylko stratą pieniędzy, ale także problemami podatkowymi. Weryfikacja VAT pozwala uniknąć sytuacji, w której to my odpowiadamy za obowiązek podatkowy kontrahenta.

Współpracując z podatnikami VAT przyczyniamy się do uczciwej konkurencji na rynku. Działając zgodnie z przepisami podatkowymi, chronimy naszą działalność przed nieuczciwą konkurencją ze strony podmiotów uchylających się od płacenia podatków.

Brak sprawdzenia podatku VAT kontrahenta może skutkować poważnymi problemami prawnymi i finansowymi w przyszłości. Unikniemy niepotrzebnych kłopotów, zachowując kompletne dokumenty weryfikacyjne.

Kiedy musisz sprawdzić podatnika VAT?

Kontrolowanie podatku VAT to nie tylko obowiązek, ale także element strategii zapobiegania ryzyku. Jednak sprawdzenie kodu podatkowego lub numeru VAT to tylko wstęp. Ważne jest również sprawdzenie wiarygodności potencjalnego partnera biznesowego, można tego dokonać analizując dostępne źródła informacji, takie jak rejestry dłużników czy opinie klientów innych przedsiębiorców.

Głównym celem kontroli naszych kontrahentów w transakcjach VAT jest minimalizacja ryzyk podatkowych związanych z kwestionowaniem prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. Zapewnienie każdorazowo statusu drugiej strony transakcji przyczynia się do pozytywnej oceny należytej staranności przedsiębiorcy w przypadku zakwestionowania danej transakcji przez organy podatkowe, a także zapewnia ochronę przed ogólnymi i określonymi zobowiązaniami z tytułu długów podatkowych od nieuczciwego biznesmena. Jest to działanie szczególnie istotne z punktu widzenia odpowiedzialności za długi z tytułu podatku VAT w przypadku jego odzyskania oraz możliwości skorzystania z tzw. ulgi na złe długi.

Weryfikacja płatnika VAT

Jak weryfikować podatników VAT?

Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że posiadasz prawidłowy numer NIP (Numer identyfikacji podatkowej) kontrahenta. Jest to numer identyfikujący podmiot. Poprawność tego numeru można sprawdzić w ogólnodostępnej bazie polskiego Ministerstwa Finansów.

Ważne jest, aby wiedzieć, czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT. Aktywni podatnicy VAT muszą regularnie płacić podatek VAT, co może świadczyć o ich stabilności finansowej. Możesz to sprawdzić w tej samej bazie danych, co numer NIP.

Konieczne jest regularne monitorowanie statusu podatnika VAT, z którym współpracujesz. Status podatkowy może ulec zmianie, na przykład ze względu na zadłużenie podatkowe. Dlatego musisz zaktualizować wszelkie zmiany w statusie VAT swojego partnera biznesowego.

Ważne jest prowadzenie pełnej dokumentacji weryfikacyjnej. Zapisz datę i wyniki kontroli, które mogą stanowić dowód podjęcia odpowiednich działań w przypadku przyszłych problemów.

Weryfikuj także zagranicznych kontrahentów

W przypadku firm działających poza granicami Polski istotna jest weryfikacja zagranicznego przedsiębiorcy. Głównym narzędziem wspierającym weryfikację zagranicznych dostawców VAT jest baza danych VIES (System Wymiany Informacji o VAT). Baza ta jest dostępna on-line i umożliwia sprawdzenie swojego statusu płatnika VAT UE. Tam możemy sprawdzić, czy przedsiębiorca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i czy jego PIN jest prawidłowy.

Należy podkreślić, że baza danych VIES jest szczególnie przydatna w przypadku transakcji międzynarodowych na terenie UE, gdzie podatek VAT jest pobierany i płacony zgodnie z przepisami unijnymi. Nie jest ona jednak dostępna dla przedsiębiorców spoza UE. W takich przypadkach należy skorzystać z innych dostępnych narzędzi weryfikacji podatnika VAT.

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.