Automatyczny import danych z Excela – Power Apps

Czym jest Microsoft Power Apps

Więcej informacji o aplikacji tutaj: https://inlogica.com/microsoft/microsoft-power-apps/

Zastosowanie Power Apps w imporcie danych z Excela - przykład

Opis aplikacji

Aplikacja ma na celu automatyczny import danych z Excela oraz zaprezentowanie ich użytkownikowi w formie łatwej do odczytania.

Źródło danych

Źródłem danych aplikacji jest arkusz Excel, który jest przechowywany w chmurze Microsoft OneDrive. Przykładowe dane prezentujące statystyki pozycjonowania strony internetowej – SEO:

Tabela Excel z danymi
Tabela z danymi w Excel

Wprowadzone dane do arkusza są automatycznie pobierane przez aplikację Power Apps. Dane w arkuszu muszą być przechowywane w formie tabeli.

Wygląd aplikacji

Rozmieszczenie elementów oraz kolory mogą być w pełni konfigurowane według potrzeb użytkowników. Można użyć gotowych szablonów lub nadawać własne style.

Wygląd aplikacji Power Apps
Podgląd danych oraz wybór zakresu

Użytkownik wybiera zakres dat, z którego mają zostać wyświetlone dane. Wyświetlą się tylko te, które znajdują się w arkuszu.

Przyciski nawigacyjne

W aplikacji znajdują się przyciski pozwalające użytkownikowi przełączać się między widokami zawierającymi wykresy poszczególnych danych.

Wykres w Power Apps
Wykres na podstawie danych

Powyższy widok prezentuje wykres danych we wskazanym roku z podziałem na miesiące.

Podsumowanie

Przedstawiona aplikacja to tylko namiastka rozwiązań, które oferuje Microsoft Power Apps. Możliwości są nieskończone. To w jaki sposób będą się prezentować nasze aplikacje zależy przede wszystkim od celów, wymagań, które sobie postawimy.

Autor tekstu: Maksymilian Śniegocki

https://www.linkedin.com/in/maksymilian-sniegocki/

Inlogica Logo
Dlaczego my?

Poznaj nasz zespół doświadczonych specjalistów od wdrożeń systemów ERP Microsoft Dynamics ✔

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.