Integracja Microsoft Dynamics 365 F&O z zewnętrznym systemem WMS

X-Kom
Klient:

X-KOM

Wyzwanie

Przygotowanie integracji systemu ERP Microsoft Dynamics 365 z zewnętrznym systemem magazynowym do wymiany kluczowych danych między oboma systemami.

Nasza rola

Zaprojektowanie kompleksowej architektury rozwiązania. Oprogramowanie integracji (interfejsu) pozwalającej na natychmiastową wymianę danych pomiędzy aktualnym systemem magazynowym a Microsoft Dynamics 365. Przygotowanie scenariuszy skalowania funkcjonalności.

Efekt

Przygotowanie integracji zapewniającej płynne i stabilne współdziałanie dwóch rozwiązań – Microsoft Dynamics 365 z aktualnie wykorzystywanym systemem magazynowym.

Dystrybucja elektroniki

Dzięki takiemu rozwiązaniu, Klient może nadal używać rozwijanego od kilku lat, dedykowanego oprogramowania magazynowego, jednocześnie korzystając z palety możliwości oraz funkcjonalnego potencjału, jaki daje Microsoft Dynamics 365. W ciągu 3 miesięcy zespół architektów i programistów INLOGICA przygotował integrację, która zapewnia bieżącą synchronizację danych i obsługę wszystkich kluczowych procesów magazynowych (z punktu widzenia Klienta) w dotychczasowym systemie magazynowym, natomiast cała ścieżka obsługi zamówień od strony finansowej, obsługiwana jest z poziomu Microsoft Dynamics 365.

Projekt podzielony został na 3 główne etapy. W każdym z nich do systemu była włączana 1 jednostka biznesowa funkcjonująca po stronie Klienta. Początkowa liczba obsługiwanych operacji magazynowych wynosiła kilkaset dziennie. Obecnie jest to kilka tysięcy, a docelowo osiągnie liczbę kilkudziesięciu tysięcy operacji dziennie. W kolejnym etapie współpracy planujemy uruchomienie autorskiego rozwiązania WMA – aplikacji mobilnej do obsługi serwisu oraz sieci salonów stacjonarnych Klienta.

Nasze wsparcie:

analiza przedwdrożeniowa,
przygotowanie architektury rozwiązania i planu wdrożenia,
prace programistyczne,
przygotowanie modyfikacji w Microsoft Dynamics 365,
testy wydajnościowe,
pomocne wsparcie helpdesk dla użytkowników końcowych.

Czas realizacji:

lipiec – październik 2019

Cechy projektu:

Przeczytałeś właśnie jedną z wybranych realizacji. Szukasz sprawdzonych rozwiązań?