Weryfikacja płatnika VAT dodatek dla Microsoft Dynamics AX

Weryfikacja płatnika VAT dodatek dla Microsoft Dynamics AX

Ministerstwo Finansów umożliwia na swoich stronach internetowych weryfikację podmiotów gospodarczych w rejestrze VAT. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie potwierdzenia, czy dany kontrahent zarejestrowany jest jako czynny płatnik VAT. Odpowiadając na zapotrzebowanie użytkowników systemów Microsoft Dynamics AX/365 zespół INLOGICA przygotował rozwiązanie, które pozwala sprawdzić ten status bezpośrednio z poziomu systemu.

Dodatek Weryfikacja płatnika VAT sprawdza status odbiorcy/dostawcy na podstawie polskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) w bazie Ministerstwa Finansów lub w bazie udostępnionej przez Komisję Europejską VIES dla podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

Funkcjonalność opcjonalnie rozszerza proces księgowania arkuszy finansowych, arkuszy faktur i zamówień zakupu. Jeśli podczas weryfikacji płatnika system ustali, iż kontrahent jest nieczynny, księgowanie faktury zostanie przerwane, a użytkownik jest informowany o powodzie zatrzymania księgowania stosownym komunikatem.

Możliwe jest również sprawdzenie statusu konkretnego kontrahenta poprzez uruchomienie procesu weryfikacji z poziomu kartoteki dostawcy/odbiorcy.

Dodatek Weryfikacji płatnika VAT posiada ustawienia, które pozwalają:

  • określić okres ważności sprawdzenia
  • określić, w jakich oknach funkcja ma być widoczna
  • zdefiniować tryb sprawdzenia dla poszczególnych arkuszy
  • zdefiniować tryb sprawdzenia podczas księgowania zamówień zakupu

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.