Etap 1 – Licencjonowanie Business Central

Etap 1
Licencjonowanie

W ramach pierwszego etapu przygotujemy we współpracy z Tobą mapę koniecznych do uruchomienia licencji, których funkcjonalności będą odpowiadały zakresom obowiązków wykonywanych przez użytkowników końcowych systemu. Dzięki temu możliwe będzie zoptymalizowanie nakładów na subskrypcje oraz dokładne określenie miesięcznych lub rocznych kosztów utrzymania systemu.

Inlogica Separator

Dodatkowo wprowadzimy Ciebie i Twój zespół w naszą metodykę wdrożenia systemu Microsoft Dynamics Business Central. Przygotujemy niezbędne do rozpoczęcia prac umowy, harmonogram, określimy zespół projektowy oraz szczegóły raportowania prac. Omówimy również możliwe zagrożenia i ich konsekwencje. Dzięki temu proces przebiegnie sprawnie i będzie w pełni zrozumiały i transparentny dla każdej ze stron.

Ten etap nie generuje żadnych kosztów po Twojej stronie!

Rozwiązanie Business Central jest dostępne w wariantach:

Licencje bazowe

Licencje dodatkowe

Inlogica Separator

Szczegółowy zakres funkcjonalności, które obejmują poszczególne licencje prezentujemy poniżej.

Licencja:Funkcjonalności:
EssentialsFinanse, sprzedaż, zakupy, magazyn, CRM, zasoby ludzkie, zarządzanie projektami
PremiumFunkcjonalności Microsoft Dynamics Business Central Essentials + produkcja, serwis
Team MemberUżytkownicy z ograniczonym dostępem do funkcjonalności
DeviceLicencja na urządzenie

Dodatkowo do każdej instancji systemu Microsoft Dynamics Business Central istnieje możliwość uruchomienia 3 bezpłatnych licencji z dostępem do funkcjonalności:

Licencja:Funkcjonalności:
External AccountantFunkcjonalności Microsoft Dynamics Business Central Essentials lub Premium z wyjątkiem dostępu do konfiguracji użytkownika i zadań administracyjnych

Na rynek polski dla licencji Microsoft Dynamics Business Central zostały przygotowane certyfikowane rozwiązania lokalne:

Szczegółowy zakres funkcjonalności, które obejmują poszczególne licencje prezentuje poniższa tabela:

Licencja:Funkcjonalności:
Polish LanguagePolska warstwa językowa systemu Microsoft Dynamics Business Central
Polish Localization + Polish LanguageRozwiązanie dostosowujące system Microsoft Dynamics Business Central do wymagań prawnych i księgowych wynikających z polskich przepisów + polska warstwa językowa systemu Microsoft Dynamics Business Central
Propozycje
INLOGICA

W ramach opłaty za licencje bazowe (Essentials i Premium) oferujemy bezpłatne uruchomienie licencji Polish Localization + Polish Language. Standardowo to koszt 10 EUR użytkownik/miesięcznie. Licencje te dostarczane są w formie subskrypcji, dzięki czemu są stale aktualizowane pod kątem zgodności z polskimi przepisami.

Inlogica Separator

Prezentowane powyżej ceny są propozycjami wyjściowymi, zgodnymi z oficjalnym cennikiem producenta. Wraz ze wzrostem liczby zamawianych licencji istnieje możliwość negocjacji cen.

Inlogica Separator

Prezentowane powyżej ceny uwzględniają rozliczenie w trybie miesięcznym. W przypadku rozliczenia w trybie
rocznym koszt licencji to 10-krotność opłaty miesięcznej, dzięki temu możliwe jest skorygowanie kosztów w ujęciu rocznym o 16,6% (~2 miesiące gratis).

Warto pamiętać

Zainteresował Cię ten artykuł? Nie możesz doczekać się kolejnych części? Kliknij tutaj aby zobaczyć cały materiał

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.