Od stycznia 2022 faktury będą ustrukturyzowane w Krajowym Systemie e-Faktur

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) opublikowała wersję roboczą struktury logicznej, w jakiej będzie można wystawiać i przesyłać faktury do centralnego Krajowego Systemu e-faktur (KSeF).

Faktura ustrukturyzowana to fakultatywna forma faktury, która ma być możliwa do stosowania od 1 stycznia 2022.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów możliwe jest wdrożenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych dla przedsiębiorców nawet już od roku 2023.

Jak ma to wyglądać w praktyce?

Przede wszystkim wystawienie faktury ustrukturyzowanej będzie wymagało wcześniejszej akceptacji tej formy faktury przez odbiorcę.

Jeżeli odbiorca nie wyrazi zgody na otrzymanie faktury za pośrednictwem centralnego systemu KSeF, nadal będzie możliwość wystawienia faktury ustrukturyzowanej, ale dodatkowo będzie konieczność przekazania faktury do odbiorcy również w inny, uzgodniony z nim sposób (w postaci elektronicznej lub papierowej).

Faktury wystawione w formacie ustrukturyzowanym w lokalnym lub chmurowym systemie księgowym będą przesyłane z niego do Krajowego Systemu e-Faktur za pośrednictwem API.

 • KSeF przydzieli fakturze numer identyfikujący ją w systemie z oznaczeniem daty i czasu.
 • Date przesłania faktury do KSeF będzie datą wystawienia faktury ustrukturyzowanej.
 • Datą otrzymania faktury będzie dzień przydzielenia fakturze numeru identyfikacyjnego przez KSeF.

Jeżeli odbiorca nie akceptuje faktur ustrukturyzowanych, stosuje się zasady dotychczas obowiązujące w zakresie daty otrzymania faktury.

Komunikacja z Krajowym System e-Faktur ma umożliwiać pobieranie pojedynczej faktury lub paczki faktur.

Fakturę ustrukturyzowaną będzie można korygować za pomocą faktury korekty w postaci ustrukturyzowanej. Na takiej korekcie trzeba będzie umieszczać numer identyfikacyjny nadany pierwotnej fakturze przez KSeF.

KSeF nie będzie obejmował not korygujących, faktur RR i faktur proforma. Te będą wystawiane i otrzymywane jak dotychczas.

Jakie korzyści daje przedsiębiorcy stosowanie faktury ustrukturyzowanej?

 • Pewność, że faktura dotarła do kontrahenta.
 • Gwarancja autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktury.
 • Zwiększenie efektywności automatycznego księgowania faktur dzięki ujednoliceniu struktury faktur.
 • Brak konieczności wystawiania duplikatów faktur.
 • Brak obowiązku archiwizowania faktur.
 • Brak obowiązku udostępniania faktur podczas kontroli podatkowych.
 • Preferencyjny termin zwrotu VAT w ciągu 40 dni.
 • Zwolnienie z obowiązku przesyłania JPK-FA na żądanie urzędu.

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.