Zatory płatnicze – czym są i jak ich uniknąć?

Zobacz także:
Spis treści
Czym są zatory platnice? Jak ich uniknąć?

Zatory płatnicze - co to?

To opóźnienia w płatnościach, które mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak trudności finansowe, problemy z przepływem środków pieniężnych, nieefektywne procesy księgowe lub celowa decyzja firmy.

Unikanie opóźnień w płatnościach jest istotne dla utrzymania zdrowych relacji handlowych i zapewnienia płynności finansowej firmy. Wymaga to dokładnego śledzenia płatności, skutecznego zarządzania przepływem gotówki, stosowania automatyzacji procesów płatności oraz proaktywnego podejścia do zarządzania ryzykiem finansowym.

Ustawa o zatorach płatniczych zawiera regulacje dotyczące terminów płatności faktur oraz zobowiązań finansowych w transakcjach handlowych między przedsiębiorstwami. Jej celem jest unikanie nadmiernych opóźnień w płatnościach, ochrona interesów dostawców i promowanie uczciwych praktyk. Głównymi elementami takiego prawodawstwa są: określenie maksymalnych terminów płatności, kar za zwłokę w płatnościach, zasady przedłużania terminów płatności, obowiązków informacyjnych i ochrony dostawców.

Maksymalny termin płatności faktury za rok 2023 wynosi 60 dni od daty doręczenia. Termin ten może zostać przedłużony, jednak musi to być zgodne z przepisami prawa i uczciwością wobec wierzycieli.

Z czego wynikają zatory płatnicze?

Przyczyny zatorów płatniczych mogą być różnorodne i wynikają z wielu czynników. Oto kilka z nich:

Warto zidentyfikować te przyczyny i podejmować działania w celu uniknięcia zatorów płatniczych oraz skutecznego zarządzania płatnościami w firmie.

Zatory płatnicze - co to?

Zatory płatnicze, czym grożą?

Nawet pojedynczy zator płatniczy może stanowić problem zarówno dla przedsiębiorstw oczekujących na swoje płatności, jak i dla tych, które opóźniają płatności.

Oto niektóre z nich:

W związku z tym ważne jest skuteczne zarządzanie płatnościami, aby uniknąć tych potencjalnych zagrożeń i zapewnić płynność finansową firmy.

Jak uporać się z zatorami płatniczymi?

Rozwiązania tego problemu wymagają kilku kluczowych kroków:

INLOGICA przygotowała modyfikację dla systemów ERP Microsoft Dynamics AX 4, 2009, 2012 oraz Microsoft Dynamics 365, która zapobiega powstawaniu zatorów płatniczych poprzez raportowanie płatności zaległych od odbiorców i dla dostawców. W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mamy pełną dokumentację, która pozwoli nam uniknąć nieporządanych kar.

Sprawdź naszą aplikację: https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/zatory-platnicze/

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.