Biała lista funkcjonalność dla Microsoft Dynamics 365/AX

‘Biała lista’ to funkcjonalność Microsoft Dynamics 365/AX dostępna dla wersji systemu AX 4 i 2012

Narzędzie zapewnia wyższy stopień bezpieczeństwa realizowanych transakcji. Rozwiązanie wzbogaca system Microsoft Dynamics o nową funkcjonalność, która pozwala w sposób automatyczny zrewidować rachunki bankowe przypisane do kontrahenta w oparciu o integrację z Wykazem podatników VAT, prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. Sprawdzenie następuje w dniu złożenia zapytania, a wyniki zapytania są archiwizowane.

Dodatek ‘Biała lista’ zawiera funkcjonalności: Weryfikacja na poziomie księgowania faktur zakupu. Sprawdzenie zostanie uruchomione podczas księgowania faktur zakupu poprzez zamówienie. System weryfikuje rachunek bankowy przypisany do faktury. Sprawdzenie zostanie uruchomione podczas księgowania faktur zakupu poprzez arkusze faktur. System weryfikuje rachunek bankowy przypisany do dostawcy dla wiersza/załącznika faktury. Weryfikacja w arkuszach uruchamiana jest w procesach: Sprawdzanie poprawności oraz Księgowanie.

Weryfikacja w procesie generowania płatności. Sprawdzenie zostanie zainicjowane podczas uruchomienia funkcji Generuj płatności w arkuszu płatności dostawców. Weryfikacja zostanie również zainicjowana w procesach: Sprawdzanie poprawności oraz Księgowanie arkusza płatności.

Weryfikacja masowa rachunków bankowych dostawców. Funkcja uruchamiana w wybrany dzień weryfikująca rachunki bankowe dostawców wprowadzone w systemie z plikiem płaskim. Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość dodania funkcji weryfikującej rachunek bankowy kontrahenta do wskazanego przez klienta procesu księgowania.

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.