Autorski moduł JPK z JPKV7M dla Microsoft Dynamics 365/AX

Autorski moduł JPK dla Microsoft Dynamics 365/AX pozwala na szybkie generowanie jednolitych plików kontrolnych zgodnie ze wzorcem struktur logicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów (według stanu na dzień 8 maja 2020). Dostępne struktury w module:

  • JPK_VAT (ewidencja podatku vat) wersje schematów (1)/(2)/(3), dla okresów do 30.09.2020
  • JPK_V7M (ewidencja i miesięczna deklaracja podatku vat), dla okresów od 01.10.2020
  • JPK_FA (faktury sprzedaży) wersje schematów (1)/(2)/(3)
  • JPK_KR (księgi rachunkowe)
  • JPK_WB (wyciągi bankowe)
  • JPK_MAG (magazyn)

Dane do utworzenia plików JPK generowane są w oparciu o pola i funkcje Microsoft Dynamics 365/AX. Uzupełnieniem standardowych pól są formularze konfiguracyjne w aplikacji JPK. Konfiguracja aplikacji wykonywana jest jednorazowo po instalacji oprogramowania.

Krokiem pośrednim w tworzeniu plików JPK są dane, które przechowywane są w tabelach pomocniczych. Na podstawie utworzonych danych generowane są pliki XML zgodne ze strukturami logicznymi JPK. Taka architektura rozwiązania umożliwia przegląd wygenerowanych danych przed utworzeniem plików w formacie XML.

Moduł wyposażony jest w dodatek, umożliwiający wybór wersji schematu pliku w procesie jego generowania.

W ramach wdrożenia system Microsoft Dynamics 365/AX zostanie zaktualizowany o oznaczenia wymagane dla dokumentów zakupu i sprzedaży: grupy towarów i usług (GTU), typy dokumentów i oznaczenia procedur, niezbędne do prawidłowego wygenerowania pliku JPK_V7M.

Na życzenie Klienta moduł JPK może zostać rozszerzony o dodatek JPK Delivery umożliwiający kompleksowe zarządzanie wygenerowanymi plikami jpk oraz ich wysyłkę do urzędu, bezpośrednio z poziomu systemu Microsoft Dynamics 365/AX.

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.