Zatory płatnicze w transakcjach handlowych

Jak nie sparaliżować pracy działu finansowego przy kolejnym sprawozdaniu o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Dobiegają nas branżowe słuchy o tym, że firmy, które po raz pierwszy w tym roku były zobowiązane do złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych, czyli o tzw. zatorach płatniczych, spędziły nad tym grubo ponad 2 tygodnie. Cenny czas finansiści przeznaczyli tylko na to, aby uczynić zadość obowiązkom sprawozdawczym. Dlaczego? Prawdopodobnie przez brak odpowiednich narzędzi.

Czy można zatem przygotować sprawozdanie o zatorach płatniczych maksymalnie w kilka godzin

Zdecydowanie tak. Wystarczy wyposażyć swój system finansowo-księgowy w odpowiednią funkcjonalność wspierającą generowanie niezbędnych danych. Użytkownicy systemów Microsoft Dynamics 365/AX mogą wspierać się w tym zakresie rozwiązaniem przygotowanym przez zespół INLOGICA. Funkcjonalność zatorów płatniczych w wersji podstawowej umożliwia szybkie wygenerowanie raportu Zatory płatnicze, który obejmuje informacje finansowe potrzebne do złożenia sprawozdania o stosowanych terminach w transakcjach handlowych.

Sprawozdanie to jednak tylko część historii o zatorach płatniczych.

Niezwykle istotne jest monitorowanie firmowych praktyk płatniczych na bieżąco. Przekroczenie bowiem określonej przez przepisy wartości progowej zobowiązań niespełnionych i spełnionych po terminie w okresie 3 kolejnych miesięcy, uznaje się za tzw. nadmierne opóźnianie. Próg ten obecnie wynosi 5 mln złotych. Jego przekroczenie niesie ze sobą poważne konsekwencje. Od postępowania prowadzonego z urzędu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po wysokie kary pieniężne zależne bezpośrednio od wysokości opóźnionych płatności oraz długości okresu opóźnień. Wartość progu nadmiernego opóźniania w spełnianiu zobowiązań od stycznia 2022 będzie wynosiła 2 mln zł.

Jak to kontrolować?

Monitorować praktyki płatnicze na bieżąco. Funkcjonalność zatorów płatniczych INLOGICA dla Microsoft Dynamics 365/AX w rozszerzonej wersji produktu wyposażona jest w analitykę oraz bieżący monitoring opóźnień w transakcjach handlowych za pomocą definiowanych alertów systemowych.

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.