Moduł Asset Managment (CMMS) dla Microsoft Dynamics 365/AX

Zespół INLOGICA przygotował dla klientów wykorzystujących w swojej działalności system Microsoft Dynamics 365/AX moduł ‘Asset Managment’ (CMMS) przeznaczony do obsługi środków trwałych w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie może wspierać działania realizowane przez takie działy, jak: służba utrzymania ruchu czy służba pomiarowa.

Do głównych elementów modułu należą:

  • zarządzanie maszynami i urządzeniami
  • obsługa procesu w postaci zadań i czynności
  • obsługa pracowników służb
  • obsługa i pomiar parametrów
  • wypożyczalnia obiektów
  • zezwolenia
  • zasady

Moduł 'Asset Managment’ (CMMS) dla Microsoft Dynamics 365/AX pozwala na stworzenie struktury parku maszynowego firmy (np. w oparciu o BOM). Hierarchia taka umożliwia optymalne zarządzanie maszynami poprzez rozbicie ich obsługi na poszczególne podzespoły i komponenty. Proces tworzenia środków trwałych wykorzystuje wstępnie zdefiniowane szablony. Dzięki temu dodawanie nowych elementów nie wymaga wprowadzania wszystkich informacji od początku.

Moduł 'Asset Managment’ pozwala także zarządzać urządzeniami i narzędziami. Urządzenia specjalistyczne mogą posiadać czasowe certyfikaty uprawniające do ich użytkowania. Ich tworzenie opiera się również na szablonach i strukturze BOM.

Obsługa procesu w postaci zadań i czynności.

Proces obsługi urządzeń i maszyn dla zadań służby utrzymania ruchu lub służby pomiarowej odbywa się poprzez przydzielanie zadań składających się z czynności. Zadania i powiązane z nimi czynności mogą być konfigurowane na podstawie szablonów. Dodawanie nowych zadań na bazie szablonu nie wymaga wprowadzenia wszystkich informacji na nowo. Zadania posiadają swój cykl życia i fazę planowania. Zapewnia to odpowiedni nadzór nad ich wykonaniem.

Obsługa pracowników służb.

W module Asset Managment (CMMS) dla Microsoft Dynamics 365/AX pracownicy organizacji są przypisani do zadań. Rozwiązanie zapewnia również powiązanie z wykorzystywanym modułem ‘Human Resources’.

Obsługa i pomiar parametrów.

Dla potrzeb służby pomiarowej istnieje możliwość zdefiniowania parametrów urządzeń technicznych. Dzięki monitorowaniu ich wartości można kontrolować ważność certyfikatów i przydatność tych urządzeń do pracy. Moduł archiwizuje również historię pomiarów.

Wypożyczalnia obiektów.

Moduł Asset Managment (CMMS) pozwala na przypisanie narzędzi technicznych do użytkownika na określony czas. Pozwala to z poziomu systemu Microsoft Dynamics 365/AX kontrolować przepływy urządzeń pomiarowych i narzędzi, oraz materiałów technicznych.

Zezwolenia.

Rozwiązanie pozwala kontrolować uprawnienia pracowników do wykonywania danych czynności w ramach służby utrzymania ruchu. Uwzględnia także uprawnienia poszczególnych pracowników do obsługi konkretnych maszyn, urządzeń i narzędzi.

Zasady.

W module Asset Managment (CMMS) użytkownicy mają możliwość skonfigurowania reakcji systemu Microsoft Dynamics 365/AX na określone zdarzenia. Zapewnia on kontrolę łańcucha: przyczyna i skutek np. w sytuacji awarii.

Moduł Asset Managment (CMMS) dla Microsoft Dynamics 365/AX to profesjonalne narzędzie przeznaczone dla firm posiadających rozbudowaną strukturę środków trwałych. Dzięki niemu można ograniczyć koszty związane z płynnością procesów biznesowych w firmie i zautomatyzować zarządzanie dostępnymi w jego ramach zasobami.

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies oraz akceptujesz politykę prywatności INLOGICA Sp. z o.o. Sp. k.