Modele licencjonowania Microsoft Dynamics 365 Business Central

Spis treści
Modele licencjonowania Microsoft Dynamics 365 Business Central

Model licencjonowania Microsoft Dynamics 365 Business Central opiera się głównie na elastycznym i zorientowanym na comiesięczne subskrypcje podejściu, które zapewnia przedsiębiorstwom kompleksowe rozwiązania ERP w ramach personalizowanych planów. Opcja ta pozwala na skalowanie zasobów w zależności od potrzeb firmy, zapewniając jednocześnie kontrolę kosztów.

Dostępny jest również plan użytkowania wieczystego, który bazuje na prawie do bezterminowego użytkowania licencji systemu. Opłata za to rozwiązanie dzieli się na dwa elementy- licencję zależną od ilości modułów i użytkowników oraz coroczny abonament tzw. Enhancement Plan.

Trzecim rozwiązaniem jest model on-cloud (Software as a Service), w którym cała podstawowa infrastruktura, oprogramowania pośredniczące oraz dane aplikacji znajdują się w bazie Microsoft Azure. Opcja ta pozwala klientom na szybkie rozpoczęcie pracy przy minimalnym koszcie wstępnym.

Rodzaje licencji oraz uprawnienia w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Licencjonowanie w ramach Microsoft Dynamics 365 Business Central obejmuje różnorodne rodzaje uprawnień, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb organizacji. Podstawowe kategorie licencji to Full User oraz Team Members. Microsoft przyznaje również bez dodatkowych opłat w ramach licencji jednego użytkownika administracyjnego oraz jednego użytkownika na potrzeby tzw. zewnętrznej księgowości.

Licencję Full User możemy podzielić na dwie dodatkowe kategorie, jednak należy pamiętać, że nie można ich łączyć w ramach jednego środowiska. Są to licencje: Essenstials- zapewniającą dostęp do funkcjonalności takich jak zarządzanie finansami, łańcuchem dostaw, projektami, czy sprzedaż i marketing. 

Premium- umożliwiającą wykonywanie wszystkich funkcji kategorii Essentials, dodatkowo rozszerzając możliwości o zarządzanie serwisem i produkcją.

Użytkownik licencji Team Members nie jest pełnym użytkownikiem Dynamics 365 Business Central. Jego uprawnienia licencyjne pozwalają na odczyt dowolnych danych zawartych w systemie, ograniczają natomiast znacząco możliwości zapisu.

Warto również wspomnieć o licencji Device związanej z urządzeniem. Pozwala ona na przypisanie licencji do konkretnego urządzenia, zamiast do konkretnego użytkownika. Jest to szczególnie przydatne w przypadku sytuacji, w których kilku pracowników korzysta z tego samego urządzenia (na przykład terminala), w zakładach produkcyjnych czy magazynach.

Licencja Essential

Podstawowy rodzaj licencji przeznaczony dla firm, wymagających dostępu do większości obszarów.

Umożliwia dostęp do takich obszarów jak: Raporty, Finanse, CRM, Sprzedaż, Magazyn i inne. Użytkownicy z tą licencją mają między innymi możliwość tworzenia i zarządzania dokumentami sprzedaży oraz zakupów, śledzić transakcje finansowe, czy planować budżet i generować raporty.

Jest bardziej przystępna cenowo niż licencja Premium, co czyni ją dopasowaną opcją dla firm, które nie są głęboko zaangażowani w intensywne operacje biznesowe, a jednocześnie potrzebują dostępu do istotnych informacji w systemie.

Licencja Premium

Licencja z dostępem do pełnej gamy funkcji zawartych w licencji Essentials rozszerzona o dodatkowe możliwości, co pozwala na pełne korzystanie z potencjału systemu ERP.

Oprócz zarządzania finansami, sprzedażą i zakupami pozwala także na dostęp do funkcji związanych z zarządzaniem serwisem czy produkcją, np. planowanie i śledzenie procesów.

Licencja Premium jest przeznaczona dla firm którym zależy na wykorzystaniu pełnego potencjału Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Licencja Team Members

Jest przeznaczona dla użytkowników, którzy wymagają jedynie dostępu do podstawowych informacji i raportów w systemie.

Umożliwia przeglądanie danych, zatwierdzanie zadań czy generowanie raportów, ale nie dostarcza pełnych możliwości edycji czy tworzenia transakcji.

Stanowi ekonomiczną opcję dla pracowników, którzy nie są zaangażowani w intensywne operacje biznesowe, ale wymagają dostępu do informacji zawartych w Dynamics 365 Business Central.

Integracja z Microsoft Outlook

Integracja z Microsoft Outlook

Możliwe jest proste połączenie dostępu do Microsoft Dynamics 365 Business Central z kontem Microsoft Outlook dzięki dodatkowi, który pozwala zarządzać interakcjami biznesowymi z klientami i dostawcami bezpośrednio w programie Microsoft Outlook. Dodatek Business Central dla programu Outlook umożliwia wyświetlanie danych finansowych związanych z klientami i dostawcami oraz tworzenie i wysyłanie dokumentów finansowych, takich jak oferty czy faktury.

Podsumowanie

Microsoft Dynamics 365 Business Central oferuje różnorodne opcje licencjonowania, umożliwiając firmom dostosowanie systemu ERP do indywidualnych potrzeb i wspierając rozwój przedsiębiorstwa. Model licencjonowania opiera się na elastycznym podejściu subskrypcyjnym, licencjonowaniu wieczystym lub rozwiązaniu on-cloud.

Dzięki kategoriom Essential, Premium i Team Member, przedsiębiorstwa mogą dostosować licencje do różnych potrzeb swojej firmy oraz zakresu obowiązków. Dodatkowo licencje na urządzenie oraz dla zewnętrznych księgowych umożliwiają uproszczenie korzystania z systemu wewnątrz firmy.

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.