Faktury automatyzowane w Business Central – przykład zastosowania

Czym jest Business Central

Więcej informacji o systemie znajdziesz tutaj: https://inlogica.com/microsoft/microsoft-dynamics-business-central/

Automatyczne wprowadzanie,wczytywanie i wystawianie faktur - jak wygląda w praktyce?

Dynamics 365 Business Central w standardzie posiada funkcję dodawania cenników dla poszczególnych klientów i dla danego zapasu.

Umożliwia również generowania cyklicznych faktur sprzedaży.

Jednak w szczególnych przypadkach, np. gdy ceny sprzedaży zależą od dodatkowych składników takich jak: sumowanie składowych cen, kursy walut lub od ilości dni w miesiącu, standardowe rozwiązania nie są wystarczające. W takich wypadkach wyliczenia cen odbywały się poza systemem.

Firma naszego klienta pomyślnie wykorzystuje system Business Central w codziennej pracy, zdecydowaliśmy się więc uzupełnić standardową funkcjonalność o rozszerzenie.

Przygotowany przez nas dodatek pozwala na import danych z przygotowanego arkusza Excel i przekształcenie ich w gotowe wiersze faktur. Zaimportowane dane można swobodnie przeglądać, a przy użyciu funkcji stwórz faktury są one przetwarzane na faktury sprzedaży do zaksięgowania wraz z uzupełnionymi danymi nagłówkowymi z kartoteki nabywcy.

Podsumowanie

Wystawianie faktur stało się szybsze i bardzie precyzyjne. Klient jest spokojny o to, że kwoty umieszczone w dokumentach są prawidłowe.

Autor tekstu: Ewelina Zasada

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.